Числа. Chapter 5

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Заповядай на израилевите синове да изведат вън от стана всеки прокажен и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец.
3 Извеждайте ги, мъж или жена. Извеждайте ги вън от стана, за да не мърсят становете си, сред които Аз обитавам.
4 И израилевите синове направиха така и ги изведоха вън от стана. Както каза ГОСПОД на Мойсей, така направиха израилевите синове.
5 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
6 Кажи на израилевите синове: Когато мъж или жена извърши какъвто и да било от греховете на хората и извърши престъпление против ГОСПОДА, и този човек стане виновен,
7 тогава да изповядат греха, който са извършили и да върне онова, за което е виновен, според пълната му стойност и да му добави една пета част, и да го даде на онзи, пред когото се е провинил.
8 Но ако човек няма сродник, на когото да върне онова, за което се е провинил, тогава това, което трябва да се върне за вината, да е на ГОСПОДА, на свещеника, заедно с овена на умилостивението, с който ще направи умилостивение за него.
9 Всеки възвишаем принос от всичките посветени неща на израилевите синове, които донасят на свещеника, да бъде негов.
10 Негови да бъдат и посветените неща от всеки човек; всичко, което някой дава на свещеника, да бъде негово.
11 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
12 Говори на израилевите синове и им кажи: Ако жената на някого прегреши и извърши престъпление против него,
13 като някой лежи с нея и излее сперма, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде хваната;
14 и на него дойде дух на ревност и ревнува жена си, и тя се е осквернила; или пък му дойде дух на ревност и ревнува жена си, а тя не се е осквернила;
15 тогава мъжът да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа ечемично брашно, но да не я полива с маслинено масло и да не слага върху нея ливан, защото е хлебен принос за ревност, хлебен принос за спомен, който припомня беззаконие.
16 Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред ГОСПОДА.
17 И свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд и свещеникът да вземе от пръстта, която е на пода на скинията и да я сложи във водата.
18 И свещеникът да постави жената пред ГОСПОДА и да открие главата на жената, и да сложи в ръцете й хлебния принос за спомен, хлебния принос за ревност, а свещеникът да държи в ръката си горчивата вода, която докарва проклятие.
19 И свещеникът да я закълне, като каже на жената: Ако никой мъж не е лежал с теб и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, да останеш неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие;
20 но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила, и ако е лежал с теб друг мъж освен твоят мъж —
21 и свещеникът да закълне жената с клетвата на проклятие, и свещеникът да каже на жената: ГОСПОД да те постави за проклятие и клетва в народа ти, като направи ГОСПОД да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;
22 и тази вода, която докарва проклетия, да влезе във вътрешностите ти и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти! И жената да каже: Амин, амин.
23 После свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода;
24 и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклетия; и да влезе в нея водата, която докарва проклетия, и да стане горчива.
25 Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената хлебния принос на ревността, да подвижи хлебния принос пред ГОСПОДА и да го принесе на олтара.
26 И свещеникът да вземе една шепа от хлебния принос за спомен, да я изгори на олтара и след това да даде на жената да изпие водата.
27 И когато й даде да изпие водата, тогава, ако се е осквернила и е извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклетия, ще влезе в нея и ще стане горчива и коремът й ще надуе, и бедрото й ще изсъхне; и тази жена ще бъде за проклятие сред народа си.
28 Но ако жената не се е осквернила, а е чиста, тогава ще остане неповредена и ще забременява.
29 Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, прегреши и се оскверни;
30 или когато върху някой мъж дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, тогава да постави жената пред ГОСПОДА и свещеникът да постъпи с нея според целия този закон.
31 Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.