Числа. Chapter 19

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
2 Ето наредбата на закона, който ГОСПОД заповяда, като каза: Говори на израилевите синове да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреди и на която не е слаган ярем.
3 И да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана и да я заколят пред него.
4 И свещеникът Елеазар да вземе с пръста си от кръвта й и да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.
5 И да изгорят юницата пред него: кожата й, месото й и кръвта й заедно с изпражненията й да изгорят.
6 И свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата юница.
7 И свещеникът да изпере дрехите си, да изкъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът ще бъде нечист до вечерта.
8 И онзи, който я е изгорил, да изпере дрехите си във вода и да изкъпе тялото си във вода; и ще бъде нечист до вечерта.
9 Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата и да я сложи вън от стана на чисто място. И пепелта да се пази за обществото на израилевите синове за вода на нечистота, очистване от грях.
10 И онзи, който събере пепелта от юницата, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта. И това да бъде вечна наредба за израилевите синове и за чужденеца, който живее между тях.
11 Който се допре до мъртвото тяло на някой човек, ще бъде нечист седем дни.
12 Да се очисти с тази вода на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, и на седмия ден няма да бъде чист.
13 Който се допре до мъртвото тяло на някой умрял човек и не се очисти, той осквернява ГОСПОДНАТА скиния. Този човек да се изтреби измежду Израил. Тъй като не е поръсен с водата на нечистотата, той е нечист; нечистотата му е още на него.
14 Ето и закона, когато някой умре в шатрата: всеки, който влиза в шатрата и всеки, който се намира в шатрата, ще бъде нечист седем дни;
15 и всеки непокрит съд, който е без привързан капак, е нечист.
16 И който се допре на полето дО някой убит с меч или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, ще бъде нечист седем дни.
17 И за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на юницата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея изворна вода.
18 Тогава чист човек да вземе исоп, да го натопи във водата и да поръси шатрата, всичките вещи и хората, които се намират там и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.
19 И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода и вечерта ще бъде чист.
20 А онзи, който е нечист и не се очисти, онзи човек да се изтреби отсред събранието, понеже е осквернил ГОСПОДНОТО светилище; водата на нечистотата не е била поръсена на него, той е нечист.
21 И това да им бъде вечна наредба: този, който поръсва с водата на нечистотата, да изпере дрехите си; и който се допре до водата на нечистотата, ще бъде нечист до вечерта.
22 И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто и този, който се допре до него, ще бъде нечист до вечерта.