Числа. Chapter 17

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Говори на израилевите синове и вземи от тях дванадесет жезъла, по един жезъл за всеки бащин дом, от всичките им първенци според бащините им домове, и напиши името на всекиго на жезъла му.
3 На Левиевия жезъл напиши името на Аарон; понеже ще има по един жезъл за всеки началник на бащините им домове.
4 И ги положи в шатъра за срещане пред свидетелството, където Аз се срещам с вас.
5 И жезълът на човека, когото избера, ще цъфне. Така ще направя да престанат пред Мен роптанията на израилевите синове, с които те роптаят против вас.
6 И Мойсей говори на израилевите синове и всичките им първенци му дадоха по един жезъл за всеки първенец според бащините си домове, дванадесет жезъла; и жезълът на Аарон беше между жезлите им.
7 И Мойсей положи жезлите пред ГОСПОДА в шатъра на свидетелството.
8 И на следващия ден, когато Мойсей влезе в шатъра на свидетелството, ето, жезълът на Аарон за Левиевия дом беше цъфнал — беше изкарал пъпки и цветове и завързал зрели бадеми.
9 И Мойсей изнесе всичките жезли отпред ГОСПОДА при всичките израилеви синове и те ги видяха и взеха всеки жезъла си.
10 И ГОСПОД каза на Мойсей: Върни жезъла на Аарон пред свидетелството, за да се пази за знак за бунтовниците; и така да сложиш край на роптанията им пред Мен, за да не измрат.
11 И Мойсей направи така. Както му заповяда ГОСПОД, така направи.
12 Тогава израилевите синове говориха на Мойсей и казаха: Ето, ние загиваме, изгубени сме, всички сме изгубени!
13 Всеки, който се приближи до ГОСПОДНАТА скиния, умира — всички ли да измрем?