Числа. Chapter 6

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Говори на израилевите синове и им кажи: Когато мъж или жена се посвети, като се обрече с обрека на назирейство, за да се посвети на ГОСПОДА,
3 тогава да се откаже от вино и от спиртно питие, да не пие оцет от вино или оцет от спиртно питие, и да не пие никакво питие направено от грозде, и да не яде нито прясно, нито сухо грозде.
4 През цялото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от семките до ципата.
5 През цялото време на назирейския му обрек бръснач да не мине през главата му. Докато се изпълни времето, което се е посветил на ГОСПОДА, ще бъде свят. И да остави да расте косата на главата му.
6 През цялото време, за което се е посветил на ГОСПОДА, да не се приближава до мъртвец —
7 да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат; понеже назирейството на неговия Бог е на главата му.
8 През цялото време на назирейството си той е свят на ГОСПОДА.
9 А ако някой умре внезапно и неочаквано при него и главата на назирейството му се оскверни, тогава той да обръсне главата си в деня на очистването си; да я обръсне на седмия ден.
10 А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане
11 и свещеникът да принесе едното в жертва за грях, а другото във всеизгаряне, и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца; и в същия ден да освети главата му.
12 След това наново да посвети на ГОСПОДА дните на назирейството си и да донесе едногодишно агне в жертва за вина. А предишните дни са се изгубили, защото назирейството му се е осквернило.
13 И ето закона за назирея: в деня, когато се изпълни времето на назирейството му, да се приведе при входа на шатъра за срещане,
14 И той да принесе своя принос на ГОСПОДА — едно едногодишно мъжко агне без недостатък за всеизгаряне, едно едногодишно женско агне без недостатък в жертва за грях, един овен без недостатък за примирителна жертва,
15 кош с безквасни хлябове — пити от пшенично брашно, смесени с маслинено масло, безквасни кори, намазани с масло, заедно с хлебния им принос и възлиянията им.
16 И свещеникът да ги представи пред ГОСПОДА и да принесе жертвата му за грях и всеизгарянето му,
17 и да принесе овена за примирителна жертва на ГОСПОДА, заедно с коша с безквасните хлябове; свещеникът да принесе и хлебния й принос с възлиянието й.
18 И назиреят да обръсне главата на назирейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на главата на назирейството си и да ги сложи на огъня, който е под примирителната жертва.
19 И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита и една безквасна кора от коша, и да ги сложи на ръцете на назирея, след като той е обръснал главата на назирейството си.
20 И свещеникът да ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА; това е свято на свещеника заедно с гърдите на движимия принос и с бедрото на възвишаемия принос. И след това назиреят може да пие вино.
21 Това е законът за назирея, който прави обрек, и за приноса му на ГОСПОДА поради назирейството му, освен онова, което му дава ръка. Така да постъпва според закона за назирейството си съгласно с обрека, който е направил.
22 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
23 Говори на Аарон и на синовете му и им кажи: Така да благославяте израилевите синове, като им говорите:
24 ГОСПОД да те благослови и да те опази!
25 ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти окаже милост!
26 ГОСПОД да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!
27 Така да възлагат Името Ми върху израилевите синове и Аз ще ги благославям.