Числа. Chapter 13

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Изпрати мъже, за да разузнаят ханаанската земя, която Аз давам на израилевите синове! Да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всеки да е първенец между тях.
3 И така, Мойсей ги изпрати от пустинята Фаран според ГОСПОДНАТА заповед. Всичките мъже бяха началници между израилевите синове.
4 Ето имената им: от рувимовото племе: Самуй, синът на Закхур;
5 от симеоновото племе: Сафат, синът на Хорий;
6 от юдовото племе: Халев, синът на Ефоний;
7 от исахаровото племе: Игал, синът на Йосиф;
8 от ефремовото племе: Осия, синът на Навий;
9 от вениаминовото племе: Фалтий, синът на Рефу;
10 от завулоновото племе: Гадиил, синът на Содий;
11 от йосифовото племе: от Манасиевото племе: Гадий, синът на Сусий;
12 от дановото племе: Амиил, синът на Гамалий;
13 от асировото племе: Сетур, синът на Михаил;
14 от нефталимовото племе: Наавий, синът на Волсий;
15 от гадовото племе: Геуил, синът на Махний.
16 Това са имената на мъжете, които Мойсей изпрати, за да разузнаят земята. И Мойсей нарече Осия, сина на Навий, Иисус.
17 Като ги изпрати да разузнаят ханаанската земя, Мойсей им каза: Изкачете се на южната страна и се качете на хълмовете,
18 и огледайте земята каква е и народът, който живее в нея, силен ли е, или слаб, малоброен ли е, или многоброен;
19 и каква е земята, в която живее, добра ли е, или лоша; и какви са градовете, в които те живеят, от шатри ли са, или са укрепени;
20 и каква е земята, плодородна ли е, или слаба, има ли по нея дървета, или не. И бъдете смели и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде.
21 И така, те се качиха и разузнаха земята от пустинята Цин до Реов при прохода на Емат.
22 После се изкачиха на южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Ахиман, Сесай и Талмай, синовете на Енак. А Хеврон беше построен седем години преди египетския Цоан.
23 И когато дойдоха до долината Есхол, отрязаха от там една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на прът; взеха и нарове и смокини.
24 Онова място се нарече долина Есхол поради грозда, който израилевите синове отрязаха от там.
25 И след четиридесет дни те се върнаха от разузнаването на земята.
26 И дойдоха при Мойсей, при Аарон и при цялото общество израилеви синове в пустинята Фаран, в Кадис, и дадоха отчет пред тях и пред цялото общество, и им показаха плода на земята.
27 И им разказаха, като говориха: Ходихме в земята, в която ни изпрати. Наистина там текат мляко и мед — ето и плода й.
28 Но народът, който живее в земята, е силен и градовете — укрепени и много големи; там видяхме и синовете на Енак.
29 Амаличаните живеят в южната земя, хетейците, евусейците и аморейците живеят по хълмовете, а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Йордан.
30 А Халев успокояваше народа пред Мойсей, като казваше: Да вървим напред и да я завладеем, защото със сигурност ще я превземем!
31 А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас.
32 И пуснаха лош слух сред израилевите синове за земята, която бяха разузнали, и казваха: Земята, която обходихме, за да я разузнаем, е земя, която изпояжда жителите си; и всичките хора, които видяхме в нея, са много високи мъже.
33 Там видяхме великаните, синовете на Енак, от великанския род; и пред тях ни се виждаше, че сме като скакалци, а такива бяхме и в техните очи.