Числа. Chapter 34

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Заповядай на израилевите синове и им кажи: Когато влезете в ханаанската земя — това е земята, която ще ви се падне в наследство, ханаанската земя според границите й —
3 тогава южната ви страна да бъде от пустинята Цин покрай Едом и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.
4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим и да отива до Цин, и да свършва от южната страна до Кадис-Варни, да излиза на Асар-Адар и да отива до Асмон.
5 И границата да завива от Асмон към египетския поток и да свършва до морето.
6 А западната граница да ви бъде Голямото море и границата му; това да ви бъде западната граница.
7 Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;
8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.
9 И границата да продължава до Зифрон и да свършва на Асаренан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Сифам.
11 И границата да слиза от Сифам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да опира в брега на езерото Хинерот на изток.
12 И границата да слиза до Йордан и да свършва на Солено море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 И Мойсей заповяда на израилевите синове и каза: Това е земята, която ще наследите по жребий, която ГОСПОД заповяда да се даде на деветте племена и на половината племе.
14 Защото племето на синовете на рувимците според бащините си домове и племето на синовете на гадците според бащините си домове, както и половината от манасиевото племе получиха наследството си.
15 Двете племена и половината племе получиха наследството си отсам Йордан, срещу Ерихон, на изток.
16 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята за наследство: свещеникът Елеазар и Иисус, синът на Навий.
18 И да вземете по един първенец от всяко племе, за да разделят земята за наследство.
19 Ето имената на мъжете: от юдовото племе: Халев, синът на Ефоний;
20 от племето на синовете на Симеон: Самуил, синът на Амиуд;
21 от вениаминовото племе: Елидад, синът на Хислон;
22 от племето на синовете на Дан: първенецът Вуний, синът на Йоглий;
23 от синовете на Йосиф: от племето на синовете на Манасия: първенецът Аниил, синът на Ефод;
24 и от племето на синовете на Ефрем: първенецът Камуил, синът на Сафтан;
25 от племето на синовете на Завулон: първенецът Елисафан, синът на Фарнах;
26 от племето на синовете на исахарците: първенецът Фалтиил, синът на Азан;
27 от племето на синовете на Асир: първенецът Ахиуд, синът на Шеломий;
28 и от племето на синовете на Нефталим: първенецът Федаил, синът на Амиуд.
29 Тези са, на които ГОСПОД заповяда да разделят наследството на израилевите синове в ханаанската земя.