Числа. Chapter 28

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Заповядай на израилевите синове и им кажи: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба Ми за жертвите Ми чрез огън, за благоухание на умилостивение за Мен.
3 И им кажи: Това е жертвата чрез огън, която ще принасяте на ГОСПОДА: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за постоянно всеизгаряне.
4 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер;
5 а за хлебен принос — една десета от ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин първоток маслинено масло.
6 Това е постоянно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.
7 И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да изливаш спиртно питие за възлияние на ГОСПОДА.
8 А второто агне да принасяш привечер: като сутрешния хлебен принос и възлиянието му, така да принасяш и за това, жертва чрез огън за благоухание на умилоствение на ГОСПОДА.
9 А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета без недостатък и две десети от ефа пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос и възлиянието му.
10 Това е всеизгарянето за всяка събота освен постоянното всеизгаряне с възлиянието му.
11 На новолунията си да принасяте за всеизгаряне на ГОСПОДА два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
12 и за всеки юнец — три десети от ефа пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос; за един овен — две десети от ефа пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос;
13 и за всяко агне — по една десета от ефа пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне, благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.
14 И възлиянията им да бъдат половин ин вино за юнеца, една трета ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец според месеците на годината.
15 И освен постоянното всеизгаряне да се принася на ГОСПОДА един козел в жертва за грях с възлиянието му.
16 А в първия месец, на четиринадесетия ден от месеца е Пасха на ГОСПОДА.
17 А на петнадесетия ден от този месец е празник; седем дни да се яде безквасен хляб.
18 На първия ден да има свято събрание и да не вършите никаква работа.
19 Да принесете на ГОСПОДА жертва чрез огън, всеизгаряне: два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета; без недостатък да ви бъдат.
20 А хлебният им принос да бъде пшенично брашно, смесено с маслинено масло; три десети от ефа да принесете за един юнец, две десети за овена
21 и по една десета от ефа да принесеш за всяко агне, за седемте агнета.
22 И да принесете един козел в жертва за грях, за да се извърши умилостивение за вас.
23 Да принесете това освен сутрешното всеизгаряне, което е за постоянно всеизгаряне.
24 Това да принасяте всеки ден, седем дни, като храна на жертвата чрез огън за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА; това да се принася освен постоянното всеизгаряне с възлиянието му.
25 А на седмия ден да имате свято събрание и да не вършите никаква работа.
26 Също и в деня на първите плодове, когато принесете на ГОСПОДА нов хлебен принос на празника на седмиците си, да имате свято събрание и да не вършите никаква работа.
27 И да принесете във всеизгаряне за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета;
28 и хлебния им принос: пшенично брашно, смесено с маслинено масло, три десети от ефа за всеки юнец, две десети за единия овен,
29 и по една десета за всяко агне, за седемте агнета;
30 и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.
31 Освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос да принесете тези — без недостатък да ви бъдат — заедно с възлиянията им.