Числа. Chapter 25

1 А Израил остана в Ситим и народът започна да блудства с дъщерите на Моав;
2 защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им.
3 Израил се привърза към Ваал-Фегор и гневът на ГОСПОДА пламна против Израил.
4 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Вземи всички началници на народа и ги обеси пред ГОСПОДА срещу слънцето, за да се отвърне от Израил яростният гняв на ГОСПОДА.
5 И Мойсей каза на съдиите на Израил: Убийте всеки хората си, които са се привързали към Ваал-Фегор.
6 И ето, един от израилевите синове дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Мойсей и пред цялото общество израилеви синове, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.
7 А Финеес, синът на Елеазар, син на свещеника Аарон, като видя това, стана отсред обществото, взе копие в ръката си
8 и влезе след израилтянина в спалнята, и прободе и двамата — израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилевите синове.
9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.
10 Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
11 Финеес, синът на Елеазар, син на свещеника Аарон, отвърна яростта Ми от израилевите синове, понеже беше ревностен сред тях с Моята ревност, така че Аз не изтребих израилевите синове в ревността Си.
12 Затова кажи: Ето, Аз му давам Моя завет на мир:
13 ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилевите синове.
14 А името на убития израилтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий, син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците.
15 А името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сур, началник на народа на един бащин дом в Мадиам.
16 След това ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
17 Притеснете мадиамците и ги разбийте,
18 защото те ви притесняват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата заради Фегор!