Числа. Chapter 24

1 А Валаам, като видя, че на ГОСПОДА беше угодно да благославя Израил, не отиде както друг път да търси предсказания, а обърна лицето си към пустинята.
2 И като повдигна очи, Валаам видя Израил заселен според племената си. И Божият Дух слезе на него,
3 и той започна речта си и каза: Така заявява Валаам, синът на Веор, и така заявява човекът с отворени очи;
4 така заявява онзи, който чува Божиите думи, който вижда видението на Всемогъщия, който пада, но очите му са отворени:
5 Колко са красиви шатрите ти, Якове, и скиниите ти, Израилю!
6 Като долини са разпрострени, като градини по река, като дървета алое, които ГОСПОД е насадил, като кедри покрай водите!
7 Вода ще се излива от ведрата му и потомството му ще се простира в много води. Царят му ще надмине Агаг и царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе от Египет, има сила както диво говедо. Той ще пояде народите, враговете си, ще строши костите им и ще ги разбие със стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв и като лъвица, кой ще го вдигне? Благословен, който те благославя, и проклет, който те проклина!
10 Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и той плесна с ръце. И Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятеля ми, а ето, ти три пъти все го благославяш!
11 И сега бягай на мястото си! Казах, че ще те издигна до голяма почит, но ето, ГОСПОД те лиши от почит.
12 А Валаам каза на Валак: Не говорих ли аз и на твоите пратеници, които ми прати, като казах:
13 Ако Валак би ми дал и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да престъпя ГОСПОДНАТА заповед и да направя добро или зло от себе си, а онова, което ГОСПОД говори, него ще говоря?
14 И сега, ето, аз си отивам при своя народ; ела да ти кажа какво ще направи този народ на твоя народ в последните дни.
15 И като започна речта си, каза: Така заявява Валаам, синът на Веор, и така заявява човекът с отворени очи;
16 така заявява онзи, който чува Божиите думи, който има знание за Всевишния, който вижда видението на Всемогъщия, който пада, но очите му са отворени:
17 Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо: Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил, ще порази моавските първенци и ще погуби всичките потомци на бунтовниците.
18 Едом ще бъде притежание и Сиир ще бъде притежание на враговете си, а Израил ще действа мощно.
19 Един произлязъл от Яков ще владее и ще погуби останалитЕ от града.
20 А като видя Амалик, продължи речта си и каза: Амалик е пръв между народите, но краят му ще бъде вечна гибел.
21 А като видя кенейците, продължи речта си и каза: Здраво е твоето жилище и си положил гнездото си на канарата.
22 Но кенейците ще бъдат изтребени, докато Асур те отведе в плен.
23 И продължи притчата си и каза: Горко! Кой ще остане жив, когато Бог извърши това?
24 Но кораби ще дойдат от бреговете на Китим, и ще смирят Асур и ще смирят Евер, но и той ще погине завинаги.
25 Тогава Валаам стана и отиде, и се върна на мястото си; и Валак също отиде по пътя си.