Числа. Chapter 29

1 В седмия месец, на първия ден от месеца, да имате свято събрание и да не вършите никаква работа; той да ви бъде ден за тръбене с тръби.
2 И да принесете всеизгаряне за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА: един юнец, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък
3 и хлебния им принос: пшенично брашно, смесено с маслинено масло, три десети от ефа за юнеца, две десети за овена
4 и по една десета за всяко агне, за седемте агнета;
5 и един козел в жертва за грях, за да се извърши умилостивение за вас;
6 освен месечното всеизгаряне и хлебния му принос и постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянията им според правилата им за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА.
7 И на десетия ден от този седми месец да имате свято събрание и да смирите душите си; никаква работа да не вършите.
8 И да принесете на ГОСПОДА всеизгаряне за благоухание на умилостивение: един юнец, един овен, седем едногодишни агнета; без недостатък да ви бъдат;
9 и хлебния им принос: пшенично брашно, смесено с маслинено масло, три десети от ефа за юнеца, две десети за единия овен
10 и по една десета за всяко агне, за седемте агнета;
11 и един козел в жертва за грях, освен жертвата за грях за умилостивението и постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянията им.
12 И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свято събрание, да не вършите никаква работа и да пазите празник на ГОСПОДА седем дни.
13 И да принесете всеизгаряне, жертва чрез огън за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА: тринадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета; без недостатък да бъдат;
14 и хлебния им принос: пшенично брашно, смесено с маслинено масло, три десети от ефа за всеки юнец, за тринадесетте юнеца, две десети за всеки овен, за двата овена,
15 и по една десета за всяко агне, за четиринадесетте агнета;
16 и един козел в жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянието му.
17 На втория ден да принесете дванадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
18 и хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото;
19 и един козел в жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянията им.
20 На третия ден да принесете единадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
21 и хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото;
22 и един козел в жертва за грях, освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянието му.
23 На четвъртия ден да принесете десет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
24 хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото;
25 и един козел в жертва за грях освен постоянното всеизгаряне, хлебния му принос и възлиянието му.
26 На петия ден да принесете девет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
27 и хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото;
28 и един козел в жертва за грях освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянието му.
29 На шестия ден да принесете осем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
30 и хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото;
31 и един козел в жертва за грях освен постоянното всеизгаряне, хлебния му принос и възлиянията му.
32 На седмия ден да принесете седем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
33 и хлебния им принос и възлиянията им: за юнците, за овните и за агнетата според броя им, според правилото им;
34 и един козел в жертва за грях освен постоянното всеизгаряне, хлебния му принос и възлиянието му.
35 На осмия ден да имате тържествено събрание, да не вършите никаква работа.
36 И да принесете всеизгаряне, жертва чрез огън за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА: един юнец, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
37 хлебния им принос и възлиянията им: за юнеца, за овена и за агнетата според броя им, според правилото;
38 и един козел в жертва за грях освен постоянното всеизгаряне и хлебния му принос, и възлиянието му.
39 Това да принасяте на ГОСПОДА на празниците си освен обреците си и доброволните си приноси — всеизгарянията си, хлебните си приноси, възлиянията си и примирителните си жертви.
40 И Мойсей говори на израилевите синове според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей.