Числа. Chapter 27

1 Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, сина на Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от родовете на Манасия, сина на Йосиф. И ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.
2 Те застанаха пред Мойсей, пред свещеника Елеазар и пред първенците и цялото общество при входа на шатъра за срещане и казаха:
3 Баща ни умря в пустинята; но той не беше от обществото на онези, които се събраха против ГОСПОДА в обществото на Корей, а умря в своя си грях; и нямаше синове.
4 Защо да изчезне името на баща ни отсред рода му, затова че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.
5 И Мойсей представи делото им пред ГОСПОДА.
6 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
7 Право говорят дъщерите на Салпаад; непременно да им дадеш наследствено притежание между братята на баща им и да прехвърлиш на тях наследството на баща им.
8 А на израилевите синове говори и кажи: Ако някой умре, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му.
9 А ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му.
10 А ако няма братя, тогава да дадете наследството му на братята на баща му.
11 А ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от рода му и той да го наследи. Това да бъде съдийска наредба за израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
12 След това ГОСПОД каза на Мойсей: Изкачи се на този хълм Аварим и огледай земята, която дадох на израилевите синове.
13 И като я огледаш, ще се прибереш и ти при народа си, както се прибра брат ти Аарон;
14 защото в пустинята Цин, когато обществото се караше, вие не се покорихте на заповедта Ми да Ме осветите при водата пред тях. Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.
15 И Мойсей говори на ГОСПОДА и каза:
16 ГОСПОД, Бог на духовете на всяка плът, нека постави над обществото мъж,
17 който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде ГОСПОДНОТО общество като овце, които нямат пастир.
18 И ГОСПОД каза на Мойсей: Вземи си Иисус, сина на Навий, човек в когото е Духът, и положи на него ръката си.
19 И го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество и му дай заповед пред тях.
20 И положи на него от своето достойнство, за да го слуша цялото общество на израилевите синове.
21 Той да стои пред свещеника Елеазар и той да се допитва за него според съда на Урим пред ГОСПОДА: по неговата заповед да излизат и по неговата заповед да влизат, той и всичките израилеви синове с него, цялото общество.
22 И Мойсей направи както му заповядА ГОСПОД; взе Иисус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество;
23 и положи ръцете си на него и му даде заповед, както ГОСПОД заповяда чрез Мойсей.