Числа. Chapter 23

1 Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви тук седем юнеца и седем овена.
2 И Валак направи, както каза Валаам. И Валак и Валаам принесоха по един юнец и по един овен на всеки жертвеник.
3 После Валаам каза на Валак: Застани близо при всеизгарянето си, и аз ще отида; може би ГОСПОД ще излезе насреща ми; и каквото ми покаже, ще ти известя. И отиде на една гола височина.
4 И Бог излезе насреща на Валаам и той Му каза: Приготвих седем жертвеника и принесох по един юнец и по един овен на всеки жертвеник.
5 И ГОСПОД вложи слово в устата на Валаам и каза: Върни се при Валак и говори така!
6 И той се върна при него, и ето, той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките моавски първенци.
7 Тогава започна речта си, и каза: Валак ме доведе от Арам, моавският цар от източните планини и ми каза: Ела, прокълни ми Яков, и ела, кълни Израил!
8 Как да прокълна, когото Бог не проклина? Как да кълна когото ГОСПОД не кълне?
9 Защото от върха на скалите го виждам и от височините го гледам. Ето народ, който ще се засели отделно и няма да се счита между езичниците.
10 Кой може да преброи пясъка на Яков или броя на четвъртата част от Израил? Дано умра, както умират праведните, и краят ми да бъде както неговия!
11 Тогава Валак каза на Валаам: Какво ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш враговете ми, а ето, ти дори ги благослови!
12 А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което ГОСПОД слага в устата ми?
13 Тогава Валак му каза: Моля те, ела с мен на друго място, откъдето ще го видиш. Ще видиш само края му, а целия народ няма да видиш. И ми ги прокълни оттам.
14 И го заведе на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника и принесе по един юнец и по един овен на всеки жертвеник.
15 Тогава Валаам каза на Валак: Застани тук при всеизгарянето си, а аз ще срещна там ГОСПОДА.
16 И ГОСПОД излезе насреща на Валаам и вложи слово в устата му, и каза: Върни се при Валак и говори така!
17 И той дойде при него, и ето, той стоеше при всеизгарянето си и моавските първенци с него. И Валак му каза: Какво говори ГОСПОД?
18 Тогава той започна речта си и каза: Стани, Валак, и слушай; дай ми ухо, ти сине Сепфоров!
19 Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?
20 Ето, аз получих заповед да благославям и Той като благослови, аз не мога да го отменя.
21 Той не гледа беззаконие в Яков и не вижда престъпление в Израил. ГОСПОД, неговият Бог, е с него и царско ликуване е сред тях.
22 Бог ги изведе от Египет, има сила като диво говедо.
23 Наистина няма заклинание против Яков и няма врачуване против Израил. На времето си ще се говори за Яков и за Израил: Какво е извършил Бог!
24 Ето, народът ще стане като лъвица и ще се вдигне като лъв. Няма да легне, докато не изяде плячката и не изпие кръвта на убитите.
25 Тогава Валак каза на Валаам: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш!
26 А Валаам в отговор каза на Валак: Не ти ли говорих, като казах: Всичко, което каже ГОСПОД, това ще направя?
27 И Валак каза на Валаам: Моля те, ела и ще те заведа на едно друго място. Дано бъде угодно на Бога да ми ги прокълнеш оттам.
28 И Валак заведе Валаам на върха на Фегор, който гледа към Есимон.
29 Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви тук седем юнеца и седем овена.
30 И Валак направи, както каза Валаам, и принесе по един юнец и по един овен на всеки жертвеник.