Притчи. Chapter 11

1 Лъжливи везни са мерзост за ГОСПОДА, а точни грамове имат Неговото благоволение.
2 Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е със смирените.
3 Чистотата на искрените ще ги води, а лъжливостта на неверните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатствата не ползват, а правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще изравнява пътя му, а безбожният ще падне чрез безбожието си.
6 Правдата на искрените ще ги избави, а неверните ще се хванат в алчността си.
7 Когато умира безбожният, загива очакването му и надеждата на грешните загива.
8 Праведният се избавя от беда, а безбожният заема неговото място.
9 Лицемерът погубва ближния си с устата си, а праведните ще се избавят чрез знание.
10 Когато праведните добруват, градът се весели и когато безбожните погиват, има радост.
11 Чрез благословението на праведните градът се възвишава, а чрез устата на безбожните се съсипва.
12 Който презира ближния си, няма разум, а благоразумният човек мълчи.
13 Който ходи наоколо като клюкар, открива тайни, а верният по дух покрива работата.
14 Когато няма ръководене, народът пада, а в многото съветници има спасение.
15 Който поръчителства за чужд човек, ще пострада, а който мрази поръчителството, е в безопасност.
16 Благодатна жена придобива чест, а насилниците придобиват богатства.
17 Милостивият човек прави добро на душата си, а жестокият смущава плътта си.
18 Злият придобива измамна печалба, но който сее правда, получава трайна награда.
19 Както правдата е за живот, така, който следва злото, съдейства за смъртта си.
20 Лъжливите по сърце са мерзост за ГОСПОДА, а непорочните в пътя имат Неговото благоволение.
21 Ръка с ръка да се съедини, злият няма да остане ненаказан, а потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на зурлата на свиня, така е и красива жена без разум.
23 Желанието на праведните е само добро, а очакването на нечестивите е гняв.
24 Един разпръсва, но изобилства повече, а друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност.
25 Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито, народът ще го проклина, а благословение ще почива на главата на този, който го продава.
27 Който усърдно търси доброто, търси благоволение, а който търси злото, то ще дойде върху него.
28 Който се уповава на богатствата си, ще падне, а праведните ще процъфтяват като зеленина.
29 Който смущава дома си, ще наследи вятър и безумният ще бъде слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот и който е мъдър, печели души.
31 Ето, на праведния се въздава на земята, а колко повече на безбожния и грешния!