Притчи. Chapter 15

1 Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите украсява знание, а устата на безумните изригват глупост.
3 Очите на ГОСПОДА са на всяко място и наблюдават злите и добрите.
4 Благият език е дърво на живот, а лъжливостта в него е съкрушение на духа.
5 Безумният презира поучението на баща си, но който зачита поправлението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие, а в доходите на безбожния има разсипия.
7 Устните на мъдрите разпръскват знание, а сърцата на безумните не правят така.
8 Жертвата на безбожните е мерзост за ГОСПОДА, а молитвата на праведните Му е благоугодна.
9 Пътят на безбожния е мерзост за ГОСПОДА, а Той обича този, който следва правдата.
10 Има тежко наказание за онзи, който оставя пътя; който мрази изобличение, ще умре.
11 Шеол и Авадон са открити пред ГОСПОДА, колко повече сърцата на човешките синове!
12 Присмивателят не обича този, който го изобличава, нито отива при мъдрите.
13 Весело сърце прави засмяно лице, а от скръбта на сърцето духът се угнетява.
14 Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се храни с глупост.
15 Всички дни на наскърбения са зли, а весело сърце е непрекъснат празник.
16 По-добре малко със страха от ГОСПОДА, отколкото голямо съкровище с безпокойство.
17 По-добрЕ постно ястие с любов, отколкото угоен вол с омраза.
18 Гневливият човек предизвиква раздори, а дълготърпеливият потушава кавгата.
19 Пътят на ленивия е като изплетен с тръни, а пътят на праведните е изравнен.
20 Мъдър син радва баща си, а безумен човек презира майка си.
21 Глупостта е радост за неразумния, а разумният човек ходи право.
22 Където няма съвет, намеренията се осуетяват, а в множеството на съветниците се утвърждават.
23 Човек има радост от отговора на устата си и дума на време — колко е добра!
24 За разумния пътят на живота е нагоре, за да се отклони от Шеол долу.
25 ГОСПОД съсипва дома на горделивите, а утвърждава междата на вдовицата.
26 Замислите на злия са мерзост за ГОСПОДА, а угодните думи са чисти.
27 Користолюбивият разсипва дома си, а който мрази подкупите, ще живее.
28 Сърцето на праведния обмисля как да отговори, а устата на безбожните изригва зло.
29 ГОСПОД е далеч от безбожните, но чува молитвата на праведните.
30 Светлината на очите весели сърцето и добри вести освежават костите.
31 Ухо, което слуша изобличението на живот, ще пребивава между мъдрите.
32 Който пренебрегва изобличение, презира душата си, а който слуша изобличение, придобива разум.
33 Страхът от ГОСПОДА е наставление в мъдрост и смирението предхожда славата.