Притчи. Chapter 4

1 Послушайте, деца, бащина поука и внимавайте, за да знаете разум,
2 понеже ви давам добро учение — не оставяйте наставлението ми.
3 Защото и аз бях син на баща си, гален и единствен на майка си,
4 и той ме наставляваше и ми казваше: Нека сърцето ти държи думите ми! Пази заповедите ми и живей!
5 Придобий мъдрост, придобий разум! Не забравяй и не се отклонявай от думите на устата ми.
6 Не я оставяй и тя ще те пази; обичай я и ще те закриля.
7 Началото е мъдрост; придобивай мъдрост и с всичко придобито придобивай разум.
8 Издигай я, и ще те възвиси; ще ти донесе почит, когато я прегърнеш.
9 Ще положи на главата ти благодатен венец; ще ти даде славна корона.
10 Слушай, сине мой, и приеми думите ми, и ще ти се умножат години на живот.
11 Наставлявах те в пътя на мъдростта, водих те по прави пътища.
12 Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат стеснени и когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, не я изпускай, пази я, защото тя е животът ти.
14 Не влизай в пътеката на безбожните и не ходи в пътя на злите;
15 отбягвай го, не минавай по него, отвърни се от него и продължи.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън не ги хваща, ако не спънат някого,
17 понеже ядат хляба на нечестието и пият виното на насилието.
18 Но пътеката на праведните е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден.
19 Пътят на безбожните е като мрак — те не знаят от какво се спъват.
20 Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към моите слова.
21 Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си,
22 защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.
23 Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.
24 Отмахни от себе си нечестни уста и отдалечи от себе си лъжливи устни.
25 Нека очите ти гледат напред и нека погледите ти бъдат насочени право пред теб.
26 Внимавай в пътя на краката си и всичките ти пътища нека бъдат уредени.
27 Не се отклонявай нито надясно, нито наляво; отклони крака си от зло.