Притчи. Chapter 10

1 Притчите на Соломон: Мъдър син радва баща си, а глупав син е тъга за майка си.
2 Съкровища от неправда нищо не ползват, а правдата избавя от смърт.
3 ГОСПОД няма да остави да гладува душата на праведния, но отхвърля алчността на безбожните.
4 Който работи с немарлива ръка, ще обеднее, а ръката на трудолюбивия обогатява.
5 Който събира лятно време, е разумен син, а който спи в жетва, е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния, а насилие ще скрие устата на безбожните.
7 Споменът на праведния е благословен, а името на безбожните ще изгние.
8 Мъдрият по сърце ще приеме заповеди, а бъбривият глупак ще падне.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си, ще се познае.
10 Който намига с око, докарва скръб, и бъбривият глупак ще падне.
11 Устата на праведния е извор на живот, а насилие ще скрие устата на безбожните.
12 Омразата предизвиква раздори, а любовта покрива всички провинения.
13 В устните на разумния се намира мъдрост, а тоягата е за гърба на лишения от ум.
14 Мъдрите съхраняват знание, а устата на безумния е близка гибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град, съсипия за бедните е тяхната бедност.
16 Приходът на праведния е за живот, доходът на злия е за грях.
17 Който внимава в поука, е в пътеката към живот, а който отхвърля изобличението, се заблуждава.
18 Който крие омраза, има лъжливи устни и който разгласява клевета, е безумен.
19 В многословието грехът е неизбежен, а който въздържа устните си, е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро, сърцето на безбожните не струва нищо.
21 Устните на праведния пасат мнозина, а безумните умират от липса на разум.
22 Благословението на ГОСПОДА обогатява и ГОСПОД не прибавя към него скръб.
23 Злодейството е като забавление за безумния, така е и мъдростта за разумния човек.
24 Това, от което се страхува безбожният, ще го постигне, а желанието на праведните ще се изпълни.
25 Щом вихрушката отмине, и безбожния го няма, а праведният има вечна основа.
26 Както оцет за зъбите и дим за очите, така е ленивият за онези, които го изпращат.
27 Страхът от ГОСПОДА умножава дни, а годините на безбожните ще се скъсят.
28 Надеждата на праведните е радост, а очакването на безбожните ще загине.
29 Пътят на ГОСПОДА е крепост за непорочния и съсипия за онези, които вършат неправда.
30 Праведният няма да се поклати до века, а безбожните няма да обитават земята.
31 От устата на праведния блика мъдрост, а лъжливият език ще се отсече.
32 Устните на праведния познават благоугодното, а устата на безбожните — лъжливото.