Притчи. Chapter 31

1 Думите на цар Лемуил, наставлението, с което го наставляваше майка му:
2 Какво, сине мой? И какво, сине на утробата ми? И какво, сине на обещанията ми?
3 Не давай силата си на жени, нито пътищата си — на погубителките на царете.
4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете — спиртно питие!
5 Да не би да пият и да забравят наредбата, и да изкривят съда на всички угнетени.
6 Давайте спиртно питие на отчаяния и вино — на огорчените по душа.
7 Нека пийне и забрави бедността си, и не помни вече злостраданието си.
8 Отваряй устата си за безгласния, за съда на всички сираци.
9 Отваряй устата си, съди справедливо и защитавай делото на сиромаха и немотния.
10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.
11 Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той няма да бъде лишен от изобилие.
12 Тя му прави добро, а не зло през всичките дни на живота си.
13 Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание.
14 Тя е като търговските кораби — донася храната си отдалеч.
15 И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си.
16 Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила и укрепва ръцете си,
18 вижда, че добивът й е добър. Светилникът й не угасва и през нощта,
19 протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката.
20 Разтваря ръката си за сиромасите и протяга ръцете си към немотните.
21 Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с топли дрехи.
22 Прави си завивки и облеклото й е висон и пурпур.
23 Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини.
24 Прави тъкани и ги продава и доставя пояси на търговеца.
25 Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.
26 Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.
27 Наглежда домакинството в дома си и хляб на леност не яде.
28 Синовете й стават и я благославят, мъжът й я хвали и казва:
29 Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!
30 Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите!