Притчи. Chapter 3

1 Сине мой, не забравяй закона ми и сърцето ти нека пази заповедите ми,
2 защото те ще ти прибавят дългоденствие и години на живот, и мир.
3 Милост и истина да не те оставят — вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си.
4 Така ще намериш благоволение и благоразумие пред Бога и хората.
5 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.
7 Не бъди мъдър в очите си, бой се от ГОСПОДА и се отклонявай от зло.
8 Това ще бъде изцеление за тялото ти и освежителна влага за костите ти.
9 Почитай ГОСПОДА от имота си и от първите плодове на целия си доход.
10 Така хамбарите ти ще се изпълнят с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.
11 Сине мой, не отхвърляй наказанието от ГОСПОДА и да не ти дотяга Неговото изобличение,
12 защото ГОСПОД изобличава онзи, когото люби, също както бащата — сина, който му е мил.
13 Блажен човекът, който е намерил мъдрост, и човекът, който е придобил разум,
14 защото печалбата от нея е по-добра от печалбата от сребро и добивът от нея — по-добър от чисто злато.
15 Тя е по-ценна от скъпоценни камъни и нищо, което би пожелал, не се сравнява с нея.
16 Дългоденствие е в десницата й, а в левицата й — богатства и чест.
17 Пътищата й са приятни пътища и всичките й пътеки са мир.
18 Тя е дърво на живот за тези, които се хващат за нея, и блажени са, които я държат.
19 С мъдрост ГОСПОД основа земята, с разум установи небесата.
20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.
21 Сине мой, нека тези да не се отдалечават от очите ти, пази здравомислие и разсъдителност
22 и те ще бъдат живот за душата ти и украшение за шията ти.
23 Тогава ще ходиш безопасно в пътя си и кракът ти няма да се спъне.
24 Когато лягаш, няма да се страхуваш; да, ще лягаш и сънят ти ще е сладък.
25 Няма да се боиш от внезапен страх, нито от гибелта на безбожните, когато дойде,
26 защото ГОСПОД ще бъде твое упование и ще опази крака ти да не се улови.
27 Не въздържай доброто от онези, които имат нужда от него, когато е във властта на ръката ти да го направиш!
28 Не казвай на ближния си: Иди и се върни пак, и утре ще ти дам! — когато го имаш при себе си.
29 Не замисляй зло против ближния си, който с доверие живее при теб.
30 Не се карай с човек без причина, ако не ти е направил нищо лошо.
31 Не завиждай на човек насилник и не избирай нито един от пътищата му,
32 защото ГОСПОД се гнуси от ходещия по лъжливи пътища, а Неговият доверен съвет е с праведните.
33 Проклятието на ГОСПОДА е в дома на безбожния, но Той благославя жилището на праведните.
34 Ако е за присмивачите — Той им се присмива, а на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят чест, а безумните ще отнесат срам.