Притчи. Chapter 12

1 Който обича наставление, обича знание, а който мрази изобличение, е глупав.
2 Добрият намира благоволение от ГОСПОДА, но Той ще осъди злонамерения човек.
3 Човек няма да се утвърди чрез безбожие, а коренът на праведните няма да се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведните са правда, а намеренията на безбожните са измама.
6 Думите на безбожните са засада за кръвопролитие, а устата на праведните ще ги избави.
7 Безбожните се повалят и ги няма, а домът на праведните ще стои.
8 Човек ще бъде похвален според разума си, а лъжливият по сърце ще бъде презиран.
9 По-добре е презрян, който има слуга, отколкото онзи, който се гордее, а няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на животното си, а сърцето на безбожните е немилостиво.
11 Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща, е без разум.
12 Безбожният желае плячката на злите, а коренът на праведния дава плод.
13 В престъплението на устните има опасна примка, а праведният ще избегне бедата.
14 Човек ще се насити с добро от плода на устата си и делото на ръцете на човека ще му се върне.
15 Пътят на безумния е прав в собствените му очи, но който е мъдър, слуша съвети.
16 Безумният веднага изявява гнева си, а благоразумният скрива оскърблението.
17 Който говори истина, известява правда, а лъжесвидетелят — измама.
18 Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите е изцеление.
19 Истинните устни ще стоят навеки, а лъжливият език ще трае за миг.
20 Измама има в сърцето на онези, които измислят зло, а съветниците за мир имат радост.
21 Никаква беда няма да застигне праведния, а безбожните ще се изпълнят със зло.
22 Лъжливите устни са мерзост за ГОСПОДА, а онези, които вършат истина, са Му благоугодни.
23 Благоразумният човек покрива своето знание, а сърцето на безумните известява глупост.
24 Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подложени на принудителен труд.
25 Тъгата в сърцето на човека го потиска, а добрата дума го развеселява.
26 Праведният посочва пътя на ближния си, а пътят на безбожните ги въвежда в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си, а трудолюбието е скъпоценно богатство за човека.
28 В пътеката на правдата има живот и в хода на пътя й няма смърт.