Притчи. Chapter 28

1 Безбожните бягат, без да ги гони никой, а праведните са уверени като млад лъв.
2 Поради престъпленията на страната началниците й са мнозина, но чрез разумен и знаещ човек правото ще се утвърди.
3 Безбожен човек, който потиска слабите, е като пороен дъжд, който не оставя хляб.
4 Които изоставят закона, хвалят безбожните, а които пазят закона, се борят с тях.
5 Злите хора не разбират правото, а тези, които търсят ГОСПОДА, разбират всичко.
6 По-добър е сиромах, който ходи в честността си, отколкото лъжлив, който ходи по два пътя, въпреки че е богат.
7 Който пази закона, е благоразумен син, а който е другар на гуляйджиите, засрамва баща си.
8 Който увеличава имота си с лихварство и грабителство, го събира за този, който оказва милост на бедните.
9 Който отклонява ухото си от слушане на закона, и самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните по лош път, той сам ще падне в ямата си, а невинните ще наследят добро.
11 Богатият е мъдър в собствените си очи, но бедният, който има разум, го прозира.
12 Когато тържествуват праведните, славата е голяма, но когато се издигнат безбожните, човек се крие.
13 Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги признава и оставя, ще намери милост.
14 Блажен онзи човек, който винаги се бои, а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие.
15 Както ревящ лъв и гладна мечка, така е безбожен владетел над беден народ.
16 Владетел без разум е голям потисник, а който мрази грабителството, ще продължи дните си.
17 Човек, който е виновен за проливането на човешка кръв, ще бяга до гроб — никой да не го подкрепя.
18 Който ходи непорочно, ще се избави, а лъжлив, който ходи в два пътя, ще падне изведнъж.
19 Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща, ще се насити с бедност.
20 Верният човек ще изобилства в благословения, а който бърза да забогатее, няма да остане ненаказан.
21 Не е добре да се гледа на лице, защото такъв човек ще извърши престъпление за един залък хляб.
22 Човек със зло око бърза след богатството, а не знае, че ще го постигне недоимък.
23 Който изобличава човек, ще намери после повече благоволение отколкото онзи, който ласкае с език.
24 Който краде баща си или майка си и казва: Не е грях! — той е другар на разбойника.
25 Човек с надменна душа причинява разпри, но който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде богато наситен.
26 Който се уповава на своето си сърце, е безумен, а който ходи с мъдрост, ще се спаси.
27 Който дава на бедните, няма да бъде в нужда, а който скрива очите си от тях, много ще го кълнат.
28 Когато безбожните се издигат, човек се крие, а когато те загиват, праведните се умножават.