Притчи. Chapter 25

1 И това също са притчи на Соломон, които събраха мъжете на юдовия цар Езекия.
2 Слава на Бога е да облича нещо в тайна, а слава на царете е да издирват нещо.
3 Височината на небето и дълбочината на земята, и сърцето на царете са неизследими.
4 Отдели примеса от среброто, и ще излезе произведение за златаря.
5 Отдели безбожния от царя, и престолът му в правда ще се утвърди.
6 Не се превъзнасяй пред царя и не стой на мястото на големците,
7 защото по-добре да ти кажат: Ела тук горе! — отколкото да те понижат в присъствието на началника, когото очите ти са видели.
8 Не прибързвай да отидеш на съд, да не би накрая да не знаеш какво да правиш, когато ближният ти те засрами.
9 Защитавай своето дело пред ближния си, но не откривай чужди тайни,
10 да не би който те слуша да те укори, и лошото ти име да не отбегне от теб.
11 Както златни ябълки в сребърни съдове, така е дума, казана на място.
12 Както златна обица и украшение от чисто злато, така е мъдър изобличител за слушащо ухо.
13 Както прохладата на снега във време на жетва, така е верен посланик за онези, които го изпращат — освежава душата на господаря си.
14 Както облаци и вятър без дъжд, така е, който се хвали с лъжлив подарък.
15 С дълготърпение се склонява управител и мек език троши кости.
16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко слагай крака си в къщата на ближния си, да не би да му досадиш и да те намрази.
18 Както боздуган, меч и остра стрела, така е човек, който свидетелства лъжливо против ближния си.
19 Както болен зъб и изкълчен крак, така е доверие към неверен човек във време на беда.
20 Както събличане на дреха в студено време, както оцет на сода, така е и онзи, който пее песни на наскърбено сърце.
21 Ако този, който те мрази, е гладен, дай му хляб да яде и ако е жаден, дай му вода да пие,
22 защото така ще натрупаш жар на главата му и ГОСПОД ще те възнагради.
23 Северният вятър донася дъжд, а тайно злословещият език — разгневени лица.
24 По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
25 Както студена вода за жадна душа, така е и добра вест от далечна земя.
26 Както мътен извор и замърсен кладенец, така е праведният, който се поклаща пред безбожния.
27 Не е добре да се яде много мед и думи на почит използувай пестеливо.
28 Както съборен град без стена, така е мъж, който не владее духа си.