Притчи. Chapter 24

1 Не завиждай на зли хора и не пожелавай да си с тях,
2 защото сърцето им измисля насилие и устните им говорят за беда.
3 С мъдрост се гради дом и с разум се утвърждава,
4 и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5 Мъдър човек се укрепява и човек със знание расте в сила,
6 защото чрез мъдър съвет ще водиш войната си и в множеството на съветниците има избавление.
7 Мъдростта е непостижима за безумния, той не отваря устата си в портата.
8 Който замисля да прави зло, ще се нарече коварен човек.
9 Измислянето на безумие е грях и присмивателят е мерзост за хората.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка.
11 Избавяй теглените към смърт и задържай залитащите към клане.
12 Ако кажеш: Ето, ние не знаехме това! — Онзи, който претегля сърцата, не разбира ли? Онзи, който пази душата ти, не знае ли? И няма ли да въздаде на всеки човек според делата му?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка на вкуса ти.
14 Знай, че такава е и мъдростта за душата ти — ако я намериш, има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече.
15 Не залягай в засада, безбожни човече, против жилището на праведния! Не разваляй мястото му за почивка,
16 защото праведният седем пъти пада и пак става, а безбожните ще се сринат във зло.
17 Не се радвай, когато падне врагът ти, и сърцето ти да не се весели, когато той се препъне,
18 да не би ГОСПОД да види и това да е зло в очите Му, и Той да отвърне гнева Си от него.
19 Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на безбожните,
20 защото за злия няма да има бъдеще, светилникът на безбожните ще угасне.
21 Сине мой, бой се от ГОСПОДА и от царя и не се свързвай със смутители,
22 защото гибелта им ще се надигне внезапно, а кой знае унищожението и на двамата?
23 И тези притчи са на мъдрите: Да се показва пристрастие в съд, не е добро.
24 Който казва на безбожния: Ти си праведен! — народи ще го кълнат, племена ще го укоряват,
25 а онези, които изобличават злия, ще имат благоволение и върху тях ще дойде благословението на добрите.
26 Който отговаря с прави думи, целува устни.
27 Подготвй работата си навън и си я приготвй на нивата, а след това и съгради дома си.
28 Не бъди свидетел против ближния си без причина — ще мамиш ли с устните си?
29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, ще върна на човека според делата му.
30 Минах покрай нивата на ленивия и покрай лозето на човека без разум,
31 и ето, всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му и каменната му ограда беше съборена.
32 И аз, като видях, размислих в сърцето си, погледнах и си взех поука.
33 Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън —
34 и беднотията ти ще дойде като разбойник, и нуждата ти — като въоръжен мъж.