Притчи. Chapter 21

1 на царя е като водни потоци в ръката на ГОСПОДА, Той го обръща накъдето иска.
2 Всеки път на човека е прав в очите му, но ГОСПОД претегля сърцата.
3 Да се върши правда и правосъдие е по-угодно на ГОСПОДА отколкото жертва.
4 Надменно око и горделиво сърце — светилото на безбожните — е грях.
5 Плановете на трудолюбивите водят само до изобилие, а всеки, който е прибързан, идва само до бедност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е суета, гонена от онези, които търсят смърт.
7 Насилието на безбожните ще ги завлече, защото отказват да вършат правдата.
8 Пътят на грешния човек е крив, а делото на чистия е право.
9 По-добре да живееш в ъгъл на тавана, отколкото в къща, споделена със свадлива жена.
10 Душата на безбожния желае зло, ближният му не намира милост пред очите му.
11 Когато се накаже присмивателят, простият става мъдър и когато се наставлява мъдрият, той придобива знание.
12 Праведният наблюдава дома на безбожния и довежда безбожните до унищожение.
13 Който запушва ушите си за вика на сиромаха, и той ще викне и няма да бъде чут.
14 Тайният дар укротява гняв и подаръкът в пазвата — силна ярост.
15 Радост е за праведния да върши правда, а ужас е за тези, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбива от пътя на разума, ще почива в събранието на мъртвите.
17 Който обича веселба, ще обеднее, който обича вино и масло, няма да забогатее.
18 Безбожният ще бъде откуп за праведния и неверният — на мястото на праведните.
19 По-добре да живееш в пуста земя, отколкото със свадлива жена и досада.
20 Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост, ще намери живот, правда и чест.
22 Мъдър човек се изкачва в града на силните и събаря крепостта, на която градът се уповава.
23 Който пази устата си и езика си, пази душата си от тревоги.
24 Безочливо надменният — присмивател е името му — действа с безмерна гордост.
25 Желанието на ленивия го убива, защото ръцете му отказват да работят.
26 Той жадно желае цял ден, а праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на безбожните е мерзост, а колко повече, когато се принася с лукавство!
28 Лъжлив свидетел ще загине, а човекът, който е чул, ще говори отново и отново.
29 Безбожният човек ожесточава лицето си, а праведният изправя пътя си.
30 Няма мъдрост и няма разум, и няма съвет срещу ГОСПОДА.
31 Конят се приготвя за деня на битката, но победата е от ГОСПОДА.