Притчи. Chapter 27

1 Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не устата ти — чужд, а не устните ти.
3 Камъкът е тежък и пясъкът — товар, но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?
5 По-добре открито изобличение, отколкото скрита любов.
6 Раните от приятел са искрени, а целувките от неприятел — изобилни.
7 Наситена душа стъпква медена пита, а на гладна душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която се скита далеч от гнездото си, така е човек, който се скита далеч от мястото си.
9 Маслото и благоуханното кадене радват сърцето и сладостта на приятел идва от съвета на душата му.
10 Не изоставяй приятеля си и приятеля на баща си и не отивай в дома на брат си в деня на нещастието си — по-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да мога да отговарям на онзи, който ме хули.
12 Благоразумният вижда нещастието и се скрива, а простите вървят напред и плащат.
13 Вземи дрехата на този, който става поръчител за чужд човек, вземи му залог заради чужденците.
14 Който става рано и благославя на висок глас ближния си, ще му се счете, като че го кълне.
15 Неспирен капчук в дъждовен ден и свадлива жена си приличат —
16 който я обуздава, обуздава вятъра и хваща масло с десницата си.
17 Както желязо остри желязо, така и човек остри лицето на приятеля си.
18 Който пази смокинята, ще яде плода й и който внимава за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както във водата лицето отразява лицето, така и сърцето на човека отразява човека.
20 Шеол и Авадон никога не се насищат, така и човешките очи никога не се насищат.
21 Топилнята за среброто и пещта за златото, а човек — според хвалбата си.
22 Дори и да счукаш безумния в хаван със счукано жито, пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш добре състоянието на стадата си и имай грижа за добитъка си,
24 защото запасите не са вечни и короната за всички поколения ли е?
25 Когато сеното е прибрано, зелената трева се е показала и планинските билки са събрани,
26 агнетата ти осигуряват облеклото и козлите — цената на полето,
27 и ще има достатъчно козе мляко за храната ти, за храната на домочадието ти и за изхранването на слугините ти.