Притчи. Chapter 26

1 Както сняг през лятото и както дъжд в жетва, така и чест не подхожда на безумния.
2 Както врабче хвръква и както лястовица отлита, така и незаслужено проклятие не се сбъдва.
3 Бич за коня, юзда за магарето и тояга за гърба на безумните.
4 Не отговаряй на безумния според безумието му, за да не станеш и ти като него.
5 Отговаряй на безумния според безумието му, за да не се има за мъдър в очите си.
6 Който праща известие чрез ръката на безумния, си отсича краката и пие насилие.
7 Както краката на недъгавия висят отпуснати, така е и притча в устата на безумните.
8 Както възел със скъпоценни камъни, хвърлен на грамада, така е и този, който отдава чест на безумния.
9 Както трън, който влиза в ръката на пияницата, така е и притча в устата на безумните.
10 Както стрелец, който ранява всеки, така е и който наема безумен или който наема минувачи.
11 Както псето се връща на бълвоча си, така и безумният повтаря своята глупост.
12 Виждаш ли човек, мъдър в очите си? Повече надежда има за безумния, отколкото за него.
13 Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има сред площадите!
14 Както вратата се завърта на пантите си, така и ленивият — на леглото си.
15 Ленивият натопява ръката си в чинията и му е тежко да я върне обратно до устата си.
16 Ленивият е по-мъдър в очите си от седмина, които отговарят разумно.
17 Както един, който хваща куче за ушите, така е минувачът, който се бърка в чужда разправия.
18 Както е луд, който хвърля главни, стрели и смърт,
19 така е и човекът, който измамва ближния си и казва: Не се ли пошегувах!
20 Където няма дърва, огънят изгасва и където няма клюкар, раздорът престава.
21 Както въглища за жар и дърва за огън, така е и свадлив човек да разпалва свада.
22 Думите на клюкаря са като сладки залъци и слизат вътре в корема.
23 Както сребърна глеч, намазана на глинен съд, така са горещи устни със зло сърце.
24 Който мрази, се преправя с устните си, но в сърцето си крои измама;
25 когато говори сладко, не му вярвай, защото в сърцето му има седем мерзости.
26 Който покрива омразата с измама, злината му ще се открие пред събранието.
27 Който копае ров, ще падне в него и камъкът ще се върне върху онзи, който го търкаля.
28 Лъжлив език мрази съкрушените от него, и ласкателна уста води до съсипване.