Притчи. Chapter 2

1 Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си,
2 така че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да приклониш сърцето си към разума,
3 да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума;
4 ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,
5 тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание —
6 защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
7 Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност,
8 за да закриля пътеките на правдата и да пази пътя на светиите Си.
9 Тогава ще разбереш правда и съд, и правота — всеки добър път,
10 защото мъдрост ще влезе в сърцето ти и знание ще услажда душата ти,
11 разсъдливост ще те пази, благоразумие ще те закриля,
12 за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори лъжливо,
13 от онези, които оставят пътеките на правотата, за да ходят в пътищата на тъмнината,
14 които се наслаждават да вършат зло и се радват на лъжливостта на злите,
15 чиито пътеки са криви и които са лъжливи в пътищата си;
16 за да те избави от чужда жена, от чужденката, която ласкае с думите си,
17 която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,
18 понеже домът й води надолу към смъртта и пътеките й — към сенките.
19 Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота.
20 За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните,
21 защото праведните ще населяват земята и непорочните ще останат в нея,
22 а безбожните ще се отсекат от земята и законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.