Агей

1 Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше чрез пророк Агей към управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и към първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и каза:
2 Така говори ГОСПОД на Войнствата и казва: Този народ казва: Не е дошло времето, времето да се построи ГОСПОДНИЯТ дом.
3 И ГОСПОДНОТО слово беше чрез пророк Агей и каза:
4 Време ли е за самите вас да живеете в своитЕ обковани с дъски къщи, докато този дом пустее?
5 И сега, така казва ГОСПОД на Войнствата: Внимавайте в пътищата си!
6 Посяхте много, но събрахте малко; ядете, но не се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но не се стопляте; и надничарят получава надницата си в пробита кесия.
7 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Внимавайте в пътищата си!
8 Изкачете се на планината и докарайте дървета, и постройте дома; и Аз ще благоволя в него и ще се прославя, казва ГОСПОД.
9 Оглеждахте се за много, а ето, стана малко и когато го донесохте у дома, Аз духнах на него. Заради какво? — заявява ГОСПОД на Войнствата. — Заради Моя дом, който пустее, а вие тичате всеки за дома си.
10 Затова, заради вас небето задържа росата и земята задържа добива си.
11 И Аз повиках суша над земята и над горите, и над житото, и над младото вино, и над маслиненото масло, и над всичко, което произвежда земята, и над човек, и над животно, и над всеки труд на човешките ръце.
12 И Зоровавел, синът на Салатиил, и първосвещеникът Иисус, синът на Йоседек, и целият остатък от народа послушаха гласа на ГОСПОДА, своя Бог, и думите на пророк Агей, както го беше изпратил ГОСПОД, техният Бог; и народът се убоя пред ГОСПОДА.
13 И Агей, ГОСПОДНИЯТ пратеник, говори на народа съгласно ГОСПОДНОТО послание, и каза: Аз съм с вас, заявява ГОСПОД.
14 И ГОСПОД подбуди духа на управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и духа на първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и духа на целия остатък от народа и те дойдоха и се заеха с работата в дома на ГОСПОДА на Войнствата, своя Бог,
15 на двадесет и четвъртия ден от шестия месец, във втората година на цар Дарий.