Авакум

1 Наложеното пророчество, което пророк Авакум видя:
2 Докога, ГОСПОДИ, ще викам, а Ти няма да чуваш? Викам към Теб: Насилие! — но не спасяваш.
3 Защо ме оставяш да виждам беззаконие и гледаш нещастие? И опустошение и насилие има пред мен, и възниква караница и се надига раздор.
4 Затова законът е безсилен и правосъдието вечно не излиза към победа, защото безбожният обкръжава праведния и правосъдието излиза изкривено.
5 Погледнете между народите и вижте, и се почудете много, защото върша едно дело във вашите дни — няма да повярвате дори да ви се разкаже.
6 Защото, ето, Аз надигам халдейците — жесток и необуздан народ, който ходи по земната шир, за да завладее селища, които не са негови.
7 Страшен и ужасен е той, правото му и достойнството му излизат от самия него.
8 По-бързи от леопарди са конете му и по-свирепи от вълци вечер; конниците му препускат, конниците му идват отдалеч, долитат като орел, който се спуска към храната.
9 Те всички идват за насилие, лицата им са устремени напред и той събира пленници като пясък.
10 Присмива се на царете и князете са му за присмех; на всяка крепост той се смее, натрупва пръст и я превзема.
11 Тогава преминава като вятър и продължава, но ще бъде счетен за виновен — силата му е негов бог.
12 Не си ли Ти от начало, ГОСПОДИ, Боже мой, Свети мой! Няма да умрем. ГОСПОДИ, за съд си ги поставил; Силни, за наказание си ги определил.
13 Очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото и не можеш да погледнеш нещастие. Защо гледаш на коварните и мълчиш, когато безбожният поглъща по-праведния от него,
14 и правиш хората като морските риби, като гадините, които си нямат владетел?
15 Той изтегля всички с въдица, влачи ги в мрежата си и ги събира в рибарската си мрежа, затова се радва и се весели.
16 Затова жертва на мрежата си и кади на рибарската си мрежа, защото чрез тях делът му е тлъст и ястието му — избрано.
17 Дали затова ще изпразни мрежата си и постоянно ще избива народи без милост?