Наум

1 Пророчество, наложено за Ниневия. Книгата на видението на елкусеянина Наум.
2 ГОСПОД е Бог ревнив и отмъщава; отмъстител е ГОСПОД и изпълнен с ярост; ГОСПОД отмъщава на противниците Си и пази гняв за враговете Си.
3 ГОСПОД е дълготърпелив и велик в сила и никак няма да изкара невинен виновния. ГОСПОД — пътят Му е във вихрушка и буря и облаците са праха на краката Му.
4 Смъмря морето и го изсушава и пресушава всичките реки. Васан и Кармил повяхват и повяхва цветът на Ливан.
5 Планините треперят от Него и хълмовете се разтопяват, и земята се надига от присъствието Му и светът, и всичките му жители.
6 Пред негодуванието Му кой ще устои и кой ще застане пред пламналия Му гняв? Яростта Му се излива като огън и скалите се разпадат пред Него.
7 ГОСПОД е добър, Той е сила в ден на бедствие и познава тези, които се уповават на Него.
8 Но с помитащо наводнение ще изличи напълно мястото й и мрак ще преследва враговете Му.
9 Какво замисляте против ГОСПОДА? Той ще изличи напълно, бедствието няма да се надигне два пъти.
10 Защото и да са сплетени като тръни и пияни от питието си, ще бъдат напълно погълнати като суха слама.
11 От теб излезе един, който замисля зло против ГОСПОДА, негоден съветник.
12 Така казва ГОСПОД: Ако и да са в благополучието си и толкова многобройни, пак ще бъдат посечени, когато премине. Ако и да те унижих, вече няма да те унижавам.
13 Още сега ще строша ярема му от теб и ще разкъсам връзките ти.
14 Но за теб, Ниневия, ГОСПОД заповяда да не се посее вече потомство от името ти. От капището на боговете ти ще отсека изваяния и излян идол; ще ти приготвя гроб, защото не струваш нищо.
15 Ето на планините краката на онзи, който благовества, който прогласява мир! Празнувай, Юда, празниците си, изпълнявай обреците си, защото злият няма вече да мине през теб, той е напълно унищожен.