Софоний

1 ГОСПОДНОТО слово, което беше към Софония, сина на Хусий, син на Годолия, син на Амария, син на Езекия, в дните на юдовия цар Йосия, сина на Амон:
2 Напълно ще погубя всичко от лицето на земята, заявява ГОСПОД.
3 Ще погубя човек и животно, ще погубя въздушните птици и морските риби, и идолите за препъване заедно с безбожните; и ще изтребя човека от лицето на земята, заявява ГОСПОД.
4 И ще простра ръката Си върху Юда и върху всичките жители на Ерусалим и ще изтребя от това място остатъка на Ваал и името на жреците заедно със свещениците,
5 и онези, които се кланят по покривите на небесното войнство; и онези, които се кланят и се кълнат в ГОСПОДА,и се кълнат в Мелхом;
6 и онези, които се отклоняват отслед ГОСПОДА и които не търсят ГОСПОДА и не питат за Него.
7 Мълчи пред Господа БОГА, защото Денят на ГОСПОДА е близо, защото ГОСПОД е приготвил жертва, осветил е поканените Си.
8 И в деня на жертвата ГОСПОДНА ще накажа първенците и царските синове и всички, които се обличат в чуждестранни дрехи.
9 И в онзи ден ще накажа и всички, които прескачат прага, които пълнят дома на своя Господ с насилие и измама.
10 И в онзи ден, заявява ГОСПОД, ще се разнесе вик от Рибната порта, ридание от другата част на града и голямо разрушение от хълмовете.
11 Плачете, жители на Мактес, защото целият търговски народ се изтреби, всички натоварени със сребро се отсякоха.
12 И в онова време ще претърся Ерусалим със светилници и ще накажа мъжете, които почиват на дрождите си, които казват в сърцето си: ГОСПОД няма да направи нито добро, нито зло!
13 Затова имотът им ще бъде за грабеж и къщите им — за опустошение; и ще строят къщи, но няма да живеят в тях, и ще садят лозя, но няма да пият виното им.
14 Близо е великият Ден на ГОСПОДА; близо е и много бърза. Гласът на Деня на ГОСПОДА! Горко, вика там воинът.
15 Ден на ярост е онзи ден, ден на скръб и утеснение, ден на опустошение и запустение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и гъста мъгла,
16 ден на тръба и на боен вик против укрепените градове и против високите кули.
17 И Аз ще притесня хората, така че ще ходят като слепи, понеже съгрешиха против ГОСПОДА; и кръвта им ще се излее като прах и месата им — като тор.
18 Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на яростта ГОСПОДНА и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата земя, защото ще сложи край, и то внезапен, на всичките жители на земята.