Битие. Chapter 33

1 След това Яков повдигна очи и ето, Исав идваше, и четиристотин мъже с него. И раздели децата на Лия и на Рахил и на двете слугини.
2 Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата й след тях, а Рахил и Йосиф — най-отзад.
3 А сам той отиде пред тях и седем пъти се поклони до земята, докато стигна при брат си.
4 И Исав изтича да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна, и те заплакаха.
5 И като повдигна очи и видя жените и децата, каза: Какви са ти тези? И той каза: Това са децата, които Бог благодатно подари на слугата ти.
6 Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха.
7 И Лия и децата й пристъпиха и се поклониха, а после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха.
8 Тогава Исав каза: За какво ти е целият този стан, който срещнах? А той каза: За да намеря благоволението на господаря си.
9 А Исав каза: Имам достатъчно, брате мой, ти задръж своите си.
10 Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм намерил благоволение пред теб, приеми подаръка ми от ръката ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, и ти беше благосклонен към мен.
11 Приеми, моля ти се, подаръка ми, който ти е поднесен, защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко. И като настояваше, той прие.
12 Тогава Исав каза: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред теб.
13 Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата са нежни, и че имам със себе си дойни овце и говеда, и ако ги пресилят само един ден, цялото стадо ще измре.
14 Господарят ми нека замине, моля те, пред слугата си, а аз ще карам полека според хода на добитъка, който е пред мен, и според хода на децата, докато стигна при господаря си в Сиир.
15 А Исав каза: Поне да оставя с теб неколцина от хората, които са с мен. Но той каза: Каква нужда, стига да намеря благоволението на господаря си?
16 И така, в същия ден Исав се върна по пътя си за Сиир.
17 А Яков замина за Сокхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си. Затова мястото се нарече Сокхот.
18 И като се върна от Падан-Арам, Яков дойде благополучно в града Сихем, който е в ханаанската земя, и се разположи пред града.
19 И купи за сто сребърника нивата, където разпъна шатрата си, от синовете на Емор, бащата на Сихем.
20 Там издигна олтар, и го наименува Ел-Елое Израил.