Битие. Chapter 25

1 А Авраам взе и друга жена, на име Хетура.
2 Тя му роди Земран и Йоксан, Мадан и Мадиам, Есвок и Шуах.
3 А Йоксан роди Сава и Дедан. А синове на Дедан бяха Асурим и Латусим, и Лаомим.
4 А синовете на Мадиам: Гефа и Ефер, Енох, Авида и Елдага. Всички тези бяха синове на Хетура.
5 Но Авраам даде целия си имот на Исаак.
6 А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаак.
7 И ето броя на годините на живота на Авраам, колкото живя — сто седемдесет и пет години.
8 И Авраам издъхна и умря в честита старост, стар и сит от дни; и се прибра при народа си.
9 А синовете му Исаак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах, в нивата на хетееца Ефрон, сина на Саар, която е срещу Мамврий,
10 нивата, която Авраам купи от хетейските синове. Там беше погребан Авраам, също и жена му Сара.
11 А след смъртта на Авраам, Бог благослови сина му Исаак; а Исаак живееше при Вир-Лахай-Рои.
12 Ето родословието на Исмаил, сина на Авраам, когото египтянката Агар, слугинята на Сара, роди на Авраам,
13 и ето имената на синовете на Исмаил, имената им според родовете им: първородният на Исмаил: Наваиот, после Кидар и Адвеил, и Мавсам,
14 и Масма, и Дума, и Маса,
15 Адад и Тема, Етур, Нафис и Кедма.
16 Тези са синовете на Исмаил, тези са имената им според колибите им и според оградените им села: дванадесет племеначалници според племената им.
17 И ето годините на живота на Исмаил: сто тридесет и седем години. И като издъхна, умря и се прибра при народа си.
18 А потомците му се населиха в земите от Евила до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия. Така Исмаил се засели пред лицето на всичките си братя.
19 Ето родословието на Исаак, сина на Авраам: Авраам роди Исаак,
20 а Исаак беше на четиридесет години, когато си взе за жена Ревека, дъщеря на арамееца Ватуил от Падан-Арам и сестра на арамееца Лаван.
21 И Исаак се молеше на ГОСПОДА за жена си, защото беше бездетна; и ГОСПОД го послуша, и жена му Ревека забременя.
22 А децата се блъскаха едно друго вътре в нея и тя каза: Ако е така, защо ми е това? И отиде да се допита до ГОСПОДА.
23 А ГОСПОД й каза: Два народа са в утробата ти, и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големият ще слугува на по-малкия.
24 И когато се изпълни времето й да роди, ето, близнаци имаше в утробата й.
25 Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха, и го нарекоха Исав.
26 После излезе брат му, като държеше с ръката си петата на Исав; затова се нарече Яков. А Исаак беше на шестдесет години, когато се родиха.
27 И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше кротък човек и живееше в шатрите.
28 Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Яков.
29 Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял.
30 И Исав каза на Яков: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял! Затова той се нарече Едом.
31 И Яков каза: Първо ми продай първородството си!
32 А Исав каза: Ето аз съм на умиране, за какво ми е това първородство?
33 И Яков каза: Най-напред ми се закълни! И той му се закле, и продаде първородството си на Яков.
34 Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща, и той яде и пи, и стана и си отиде. Така Исав презря първородството.