1 Летописи

1 Адам, Сит, Енос,
2 Каинан, Маалалеил, Яред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам и Яфет.
5 Синове на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.
6 Синове на Гомер: Асханаз и Дифат и Тогарма.
7 Синове на Яван: Елиса и Тарсис, и Китим, и Доданим.
8 Синове на Хам: Хус и Мицраим, Фут и Ханаан.
9 Синове на Хус: Сева и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека. Синове на Раама: Сава и Дедан.
10 И Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята.
11 А Мицраим роди лудимите и анамимите, и леавимите, и нафтухимите,
12 и патрусимите, и каслухимите, от които произлязоха филистимците, и кафторимите.
13 А Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,
14 и евусейците, аморейците, гергесейците,
15 евейците, арукейците, асенейците,
16 арвадците, цемарейците и аматейците.
17 Синове на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам, и Уз, и Ул, и Гетер, и Мосох.
18 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.
19 И на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята, а името на брат му беше Йоктан.
20 А Йоктан роди Алмодад и Шалеф, и Хацармавет, и Ярах,
21 и Адорам, и Узал, и Дикла,
22 и Гевал, и Авимаил, и Сава,
23 и Офир, и Евила, и Йовав; всички тези бяха синове на Йоктан.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, който е Авраам.
28 Синовете на Авраам: Исаак и Исмаил.
29 Ето техните родословия: Първородният на Исмаил: Наваиот; и Кидар и Адвеил, и Мавсам,
30 Масма и Дума, Маса, Адад и Тема,
31 Етур, Нафис и Кедма; тези са синове на Исмаил.
32 А ето синовете на Хетура, наложницата на Авраам: тя роди Земран и Йоксан, и Мадан, и Мадиам, и Есвок, и Шуах. Синове на Йоксан: Сава и Дедан.
33 Синове на Мадиам: Гефа и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага. Всички тези бяха синове на Хетура.
34 И Авраам роди Исаак. Синове на Исаак: Исав и Израил.
35 Синове на Исав: Елифаз, Рагуил и Еус, и Еглом, и Корей.
36 Синове на Елифаз: Теман и Омар, Сефи и Готом, Кенез и Тамна, и Амалик.
37 Синове на Рагуил: Нахат, Зара, Сама и Миза.
38 Синове на Сиир: Лотан и Совал, и Севегон, и Ана, и Дисон, и Асар, и Дисан.
39 Синове на Лотан: Хори и Омам; а сестра на Лотан беше Тамна.
40 Синове на Совал: Алиан и Манахат, и Гевал, Сефи и Онам. Синове на Севегон: Ая и Ана.
41 Синове на Ана: Дисон. Синове на Дисон: Амадан и Асван, и Итрам, и Харан.
42 Синове на Асар: Валаан и Заван, и Акан. Синове на Дисан: Уз и Аран.
43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилевите синове: Вела, син на Веор, а името на града му беше Денава.
44 И Вела умря, а вместо него се възцари Йовав, синът на Зара, от Восора.
45 И Йовав умря, а вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
46 И Хусам умря, а вместо него се възцари Адад, синът на Вадад, който разби мадиамците на моавското поле; а името на града му беше Авит.
47 И Адад умря, а вместо него се възцари Самла от Масрека.
48 И Самла умря, а вместо него се възцари Саул от Роовот при реката.
49 И Саул умря, а вместо него се възцари Вааланан, синът на Аховор.
50 И Вааланан умря, а вместо него се възцари Адад. Името на града му беше Пау, а името на жена му — Метавеил, дъщеря на Метред, дъщеря на Мезаав.
51 И Адад умря. А едомските князе бяха: княз Тамна, княз Алия, княз Етет,
52 княз Оливема, княз Ила, княз Финон,
53 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар,
54 княз Магедиил, княз Ирам. Тези са едомските князе.