2 Солунци

1 Павел и Сила, и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господ Иисус Христос:
2 Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и Господ Иисус Христос!
3 Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви расте все повече и повече и че любовта на всеки един от вас се умножава един към друг,
4 така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви с вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и скърби, които понасяте;
5 което е доказателство на справедливия съд на Бога, за да се счетете за достойни за Божието царство, за което и страдате.
6 Понеже е справедливо за Бога да отплати скръб на онези, които ви наскърбяват,
7 а на вас, наскърбените, да даде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с ангелите на Своята мощ
8 в пламтящ огън, за да даде възмездие на онези, които не познават Бога и които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Иисус.
9 Такива ще бъдат наказани с вечна погибел далеч от лицето на Господа и от славата на Неговата сила,
10 когато Той дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и за да Му се възхищават във всички повярвали, защото нашето свидетелство към вас беше повярвано.
11 Затова и ние винаги се молим за вас, нашият Бог да ви има за достойни за призванието и да изпълни със сила всяко благоволение в добро и всяко дело на вярата,
12 за да се прослави във вас Името на нашия Господ Иисус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Иисус Христос.