Тит

1 Павел, слуга на Бога и апостол на Иисус Христос според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието,
2 в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена,
3 но в определеното време яви словото Си чрез посланието, поверено на мен по заповед на Бога, нашия Спасител,
4 до Тит, моето истинско по общата ни вяра дете: Благодат и мир от Бог Отец и Господ Иисус Христос, нашия Спасител!
5 Оставих те в Крит по тази причина – да сложиш в ред недовършеното и да поставиш старейшини във всеки град, както ти поръчах:
6 ако някой е непорочен, мъж на една жена и има верни деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.
7 Защото надзорникът трябва да е безупречен, като Божи управител, не своеволен, нито сприхав, нито да се заседява при виното, нито побойник, нито да е лаком за пагубна печалба,
8 а гостолюбив, обичащ доброто, разбран, справедлив, благочестив, самообладан,
9 който здраво държи вярното слово така, както е бил научен, за да може и да увещава със здравото учение, и да изобличава онези, които противоречат.
10 Защото има много непокорни, празнословци и измамници, особено от обрязаните,
11 чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.
12 Един от тях, техен собствен пророк, е казал: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.
13 Това свидетелство е вярно. По тази причина ги изобличавай строго, за да бъдат здрави във вярата,
14 като не обръщат внимание на юдейски басни и на заповеди от хора, които се отвръщат от истината.
15 За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, а даже и умът им и съвестта им са осквернени.
16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат, като са отвратителни и непокорни, и негодни за никакво добро дело.