Филимон. Chapter 1

1 Павел, затворник на Христос Иисус, и брат Тимотей до нашия възлюбен съработник Филимон
2 и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до църквата в твоя дом:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господ Иисус Христос.
4 Благодаря на моя Бог и винаги те споменавам в молитвите си,
5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Иисус и към всичките светии.
6 Моля се общението на твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос.
7 Защото имах голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежиха чрез теб, брате.
8 Затова, макар че имам голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,
9 заради любовта предпочитам да те моля – аз, който съм старецът Павел, а сега и затворник за Христос Иисус.
10 Моля те за моето дете Онисим, когото родих в оковите си,
11 който едно време беше безполезен за теб, а сега – полезен и на теб, и на мен,
12 когото ти изпратих обратно – него, самото ми сърце.
13 Аз бих желал да го задържа при себе си, за да ми служи вместо теб в оковите за благовестието,
14 но без твоето съгласие не искам да направя нищо, така че твоята добрина да не бъде по принуждение, а доброволна.
15 Защото може би той затова е бил отделен от теб за известно време, за да го имаш завинаги,
16 но вече не като слуга, а като нещо повече от слуга – като възлюбен брат, особено на мен, а колко повече на теб, както по плът, така и в Господа!
17 И така, ако ме считаш за другар, приеми и него като мен.
18 И ако в нещо те е онеправдал или ти дължи нещо, пиши това на моя сметка.
19 Аз, Павел, пиша това с ръката си: аз ще платя; да не ти казвам, че ти ми дължиш и сам себе си.
20 Да, брате, нека имам тази полза от теб в Господа – освежи вътрешното ми естество в Христос.
21 Уверен в твоята послушност, аз ти писах, като зная, че ще направиш и повече от това, което ти казвам.
22 А освен това, приготви ми подслон, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви.
23 Поздравяват те Епафрас, който е затворник с мен в Христос Иисус,
24 а също и моите съработници Марк, Аристарх, Димас и Лука.
25 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.