Римляни

1 Павел, слуга на Иисус Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие,
2 което Той беше обещал отпреди чрез пророците Си в светите Писания,
3 за Неговия Син, който по плът се роди от потомството на Давид
4 и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,
5 чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата всички народи в Неговото Име,
6 между които сте и вие, призованите на Иисус Христос;
7 до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Иисус Христос!
8 Най-напред благодаря на моя Бог чрез Иисус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.
9 Защото Бог, на когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам винаги в молитвите си,
10 като се моля, ако може най-после сега да успея с Божията воля да дойда при вас.
11 Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за вашето утвърждаване,
12 тоест, за да се утеша заедно с вас, всеки чрез вярата, която е в другия – и вашата, и моята.
13 И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи, но досега съм бил възпрепятстван.
14 Имам дълг както към гърци, така и към варвари, както към мъдри, така и към неучени.
15 И така, доколкото зависи от мен, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.
16 Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.
17 Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: ?Праведният чрез вяра ще живее.“
18 Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда;
19 понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.
20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.
21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.
22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,
23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.
24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –
25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.
26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.
27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.
28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,
29 изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност;
30 клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,
31 безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви;
32 които, при все че знаят Божието постановление, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.