2 Летописи

1 И Соломон, синът на Давид, се укрепи в царството си. И ГОСПОД, неговият Бог, беше с него и го възвеличи извънредно много.
2 И Соломон говори на целия Израил, на хилядниците и на стотниците, на съдиите и на всичките първенци от целия Израил, на началниците на бащините домове.
3 И те, Соломон и цялото събрание с него, отидоха на височината, която е в Гаваон, защото там беше Божият шатър за срещане, който ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей беше направил в пустинята.
4 А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-Иарим на мястото, което Давид му беше приготвил — защото му беше разпънал шатър в Ерусалим.
5 И бронзовият олтар, който Веселеил, синът на Урий, син на Ор, беше направил, беше там пред ГОСПОДНАТА скиния. И Соломон и събранието го потърсиха там.
6 И Соломон принесе жертва там пред ГОСПОДА на бронзовия олтар, който беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.
7 В онази нощ Бог се яви на Соломон и му каза: Искай какво да ти дам!
8 А Соломон каза на Бога: Ти си оказал голяма милост на баща ми Давид и Ти си ме поставил за цар вместо него.
9 И сега, ГОСПОДИ Боже, нека се утвърди Твоето обещание към баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многоброен като земния прах.
10 Дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и да влизам пред този народ; защото кой може да съди този Твой голям народ?
11 И Бог каза на Соломон: Понеже това ти беше на сърце и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на онези, които те мразят, нито поиска много дни, а поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш народа Ми, над който те направих цар,
12 дават ти се мъдрост и разум. При това ще ти дам и богатство, и имоти, и слава, каквито не са имали царете, които са били преди теб, нито ще има някой след теб.
13 Тогава Соломон се върна в Ерусалим от височината, която е в Гаваон от мястото пред шатъра за срещане. И той царуваше над Израил.
14 И Соломон събра колесници и конници и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, и ги настани по градовете за колесниците и при царя в Ерусалим.
15 И царят направи среброто и златото в Ерусалим като камъни и направи кедрите многобройни като черниците в низината.
16 И от Египет докарваха коне за Соломон; кервани от царски търговци ги купуваха на стада за определена цена.
17 И една колесница, която се изнасяше и докарваше от Египет, се купуваше за шестстотин сребърни сикъла, а един кон — за сто и петдесет. И така се изнасяха и за всичките хетейски царе и за арамейските царе чрез ръката на търговците.