4 Царе. Chapter 15

1 В двадесет и седмата година на израилевия цар Еровоам се възцари Азария, синът на юдовия цар Амасия.
2 Той беше на шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим. Името на майка му беше Ехолия, от Ерусалим.
3 Той върши това, което беше право пред ГОСПОДА, точно както беше вършил баща му Амасия.
4 Но високите места не се отмахнаха; народът още жертваше и кадеше по високите места.
5 И ГОСПОД порази царя и той беше прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам беше поставен над дома на царя и съдеше народа на земята.
6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?
7 И Азария легна при бащите си и го погребаха при бащите му в Давидовия град. А вместо него се възцари синът му Йотам.
8 В тридесет и осмата година на юдовия цар Азария Захария, синът на Еровоам, се възцари над Израил в Самария и царува шест месеца.
9 Той върши зло пред ГОСПОДА, както бяха правили бащите му; не се отклони от греховете на Еровоам, сина на Нават, с които той въведе Израил в грях.
10 И Салум, синът на Явис, направи заговор против него и го удари пред народа, и го уби, и се възцари вместо него.
11 А останалите дела на Захария, ето, записани са в Книгата на летописите на израилевите царе.
12 Това беше изпълнение на словото, което ГОСПОД говори на Ииуй, като каза: Твоите синове ще седят на израилевия престол до четвъртото поколение. Така и стана.
13 Салум, син на Явис, се възцари в тридесет и деветата година на юдовия цар Озия и царува един месец в Самария.
14 После Манаим, синът на Гадиин, се изкачи от Терса, дойде в Самария и удари Салум, сина на Явис, в Самария и го уби; и се възцари вместо него.
15 А останалите дела на Салум и заговорът, който направи, ето, записани са в Книгата на летописите на израилевите царе.
16 Тогава Манаим съсипа град Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите й чак от Терса. Съсипа го, понеже не му отвориха, и разпори всички бременни жени в нея.
17 В тридесет и деветата година на юдовия цар Азария Манаим, синът на Гадиин, се възцари над Израил и царува десет години в Самария.
18 Той върши зло пред ГОСПОДА. През всичките си дни не се отклони от греховете на Еровоам, сина на Нават, с които той въведе Израил в грях.
19 И асирийският цар Фул дойде против земята. И Манаим даде на Фул хиляда таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си.
20 И Манаим събра среброто от Израил, от всичките заможни хора по петдесет сребърни сикъла, за да даде на асирийския цар. И асирийският цар се върна и не остана там в земята.
21 А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на израилевите царе?
22 И Манаим легна при бащите си. А вместо него се възцари синът му Факия.
23 В петдесетата година на юдовия цар Азария Факия, синът на Манаим, се възцари над Израил в Самария и царува две години.
24 Той върши зло пред ГОСПОДА; не се отклони от греховете на Еровоам, сина на Нават, с които той въведе Израил в грях.
25 И военачалникът му Факей, синът на Ромелия, направи заговор против него и го уби в Самария, във вътрешната царска къща, с Аргов и Арие, а с него бяха и петдесет мъже от синовете на галаадците. Уби го и се възцари вместо него.
26 А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, ето, записани са в Книгата на летописите на израилевите царе.
27 В петдесет и втората година на юдовия цар Азария Факей, синът на Ромелия, се възцари над Израил в Самария и царува двадесет години.
28 Той върши зло пред ГОСПОДА; не се отклони от греховете на Еровоам, сина на Нават, с които той въведе Израил в грях.
29 В дните на израилевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-Феласар и превзе Иион и Авел-Вет-Мааха, и Янох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилея, цялата нефталимова земя и отведе жителите им в плен в Асирия.
30 А Осия, синът на Ила, направи заговор против Факей, сина на Ромелия, нападна го и го уби, и се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, сина на Озия.
31 А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, ето, записани са в Книгата на летописите на израилевите царе.
32 Във втората година на израилевия цар Факей, сина на Ромелия, се възцари Йотам, синът на юдовия цар Озия.
33 Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Еруса, дъщеря на Садок.
34 Той върши това, което беше право пред на ГОСПОДА; постъпваше точно както беше правил баща му Озия.
35 Но високите места не се отмахнаха; народът още жертваше и кадеше по високите места. Той построи горната порта на ГОСПОДНИЯ дом.
36 А останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?
37 В онези дни ГОСПОД започна да праща против Юда арамейския цар Расин и Факей, сина на Ромелия.
38 И Йотам легна при бащите си и беше погребан при бащите си в града на баща си Давид. А вместо него се възцари синът му Ахаз.