Еклесиаст. Chapter 11

1 Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш.
2 Дай дял на седмина и още на осмина, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.
3 Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята; и ако дърво падне на юг или на север, на мястото, където дървото падне, там си остава.
4 Който се взира във вятъра, няма да сее и който гледа на облаците, няма да жъне.
5 Както не знаеш пътя на вятъра и както не знаеш как духът влиза в костите на утробата на бременната, така не знаеш и действието на Бога, който прави всичко.
6 Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее — това или онова, или и двете ще са еднакво добри.
7 И светлината е сладка, и е добро за очите да виждат слънцето,
8 но дори човек да живее много години и да се весели през всички тях, нека си спомня дните на тъмнината, защото ще бъдат много. Всичко, което идва, е суета.
9 Весели се, младежо, в младостта си и нека сърцето ти се радва в дните на младостта ти. Ходи в пътищата на сърцето си и в това, което гледат очите ти, но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.
10 Затова отмахни от сърцето си печалта и отдалечи злото от плътта си — защото младостта и черните коси са суета.