Йов. Chapter 15

1 Тогава теманецът Елифаз отговори и каза:
2 Мъдър човек отговаря ли с вятърничаво знание и пълни ли корема си с източния вятър?
3 Спори ли със приказки, които не помагат, или с речи, от които няма полза?
4 Наистина ти унищожаваш страха от Бога и възпираш молитвата със размишление пред Бога,
5 защото вината ти поучава устата ти и ти избираш езика на коварните.
6 Устата ти те осъжда, а не аз; да, устните ти против теб свидетелстват.
7 Ти ли си първият роден човек? Или си създаден преди хълмовете?
8 Чул ли си Божия таен съвет? Или в себе си заключваш мъдростта?
9 Какво знаеш ти, което ние да не знаем? Какво разбираш ти, което в нас го няма?
10 Между нас са както белокосите, така и старците, по-богати на дни от баща ти.
11 Божиите утешения и меките към тебе думи малко ли са ти?
12 Какво те блазни сърцето ти и защо святкат очите ти,
13 за да обръщаш духа си против Бога и да изпускаш такива думи от устата си?
14 Какво е човек, че да е чист, и роденият от жена, че да е праведен?
15 Ето, Той не се доверява на светите Си и небесата не са чисти в очите Му —
16 колко по-малко гнусният и непотребният човек, който пие неправда като вода!
17 Аз ще ти кажа, послушай ме; каквото съм видял, ще ти разкажа,
18 което мъдрите оповестиха и не скриха още от бащите си;
19 на тях единствено бе дадена земята и чужденец не мина между тях.
20 Безбожният се мъчи през всичките си дни, години преброени се пазят за насилника.
21 Глас на ужаси звучи в ушите му и в мир унищожителят го връхлетява.
22 Не вярва, че от мрака ще се върне; за меча е определен.
23 За хляб се скита — но къде е? Знае, че денят на мрак за него е готов.
24 Теснота и страх го ужасяват, и като цар, готов за бой, го побеждават,
25 понеже против Бога той ръката си простира и срещу Всемогъщия се сили;
26 спуска се с корав врат против Него, с дебелите гърбици на щита си;
27 понеже с тлъстината си покри лицето си, на слабините си натрупа лой;
28 и в запустели градове живее, в необитаеми къщи, готови за събаряне.
29 Той няма да забогатее, нито имотът му ще устои, и изобилието му няма да се разпростре по земята.
30 Няма да избяга от тъмнината, пламъкът ще изсуши издънките му и той ще премине от дъха на устата Му.
31 Нека не се доверява на суета, измамен, защото суета ще бъде и отплатата му.
32 Денят му още не е дошъл и вече се е изпълнил; и клонът му не ще раззеленее.
33 Като лозата ще изрони неузрялото си грозде и като маслината цвета си ще захвърли;
34 защото събранието на лицемерите е безплодно и огън ще погълне шатрите на подкупничеството.
35 Те зачеват зло и раждат грях, и сърцето им подготвя измама.