Йов. Chapter 5

1 Извикай сега — има ли кой да ти отговори? И към кого от светите ще се обърнеш?
2 Защото досадата убива безумния и завистта умъртвява простия.
3 Виждал съм безумния да се закоренява и жилището му веднага съм проклинал.
4 Далеч са синовете му от безопасност; стъпкват ги във портата и няма избавител.
5 Гладният изяжда жетвата им и през тръните я граби; грабител поглъща имота им.
6 Защото бедствието не идва от пръстта, нито печалта пониква от земята;
7 но човек се ражда за печал, както искрите нагоре хвърчат.
8 Но аз ще търся Бога и делото си на Бога ще възложа,
9 който върши велики, неизследими дела и безбройни чудеса.
10 Той дава дъжд по лицето на земята и вода изпраща по лицето на полята.
11 Възвишава смирените и издига в безопасност нажалените.
12 Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.
13 Улавя мъдрите в лукавството им, на хитрите съветът се проваля.
14 Денем срещат тъмнина, по пладне ходят пипнешком, като че нощем.
15 Но Той спасява сиромаха от меча, от устата и от ръката на силния.
16 Така бедният има надежда и устата на беззаконието се затварят.
17 Ето, блажен човекът, когото Бог изобличава; затова не презирай наказанието от Всесилния.
18 Защото Той наранява и Той превързва; Той поразява и ръцете Му изцеляват.
19 В шест беди ще те избави, и в седем няма зло да те докосне.
20 В глад от смърт ще те откупи и във война — от силата на меча.
21 Ще бъдеш скрит от бича на езика и няма да се плашиш от насилие, когато дойде.
22 Ще се присмееш на насилието и глада, от земни зверове не ще се плашиш.
23 Защото ще бъдеш в съюз със камъните на полето и полските зверове ще бъдат в мир със теб.
24 И ще познаеш, че шатрата ти е в мир, ще прегледаш жилището си и нищо няма да ти липсва.
25 Ще познаеш също, че потомството ти ще е многобройно и потомците ти — като земната трева.
26 Ще отидеш в гроба си във пълна зрялост, както житните снопи се прибират на времето си.
27 Ето, това изследвахме, така е. Чуй и разбери за себе си.