Йов. Chapter 19

1 Тогава Йов отговори и каза:
2 Докога ще измъчвате душата ми и с думи ще ме съкрушавате?
3 Вече десет пъти стана да ме укорявате, не се срамувате да ме обиждате.
4 И ако наистина съм съгрешил, грешката ми с мен остава.
5 Ако наистина ще се големеете против мен и ще хвърляте против мен позора ми,
6 знайте тогава, че Бог е изкривил правото ми и с мрежата Си ме е заобиколил.
7 Ето, аз викам: Неправда! — но няма кой да ме чуе; крещя за помощ, но няма правосъдие.
8 Той е преградил пътя ми, така че не мога да мина, и е сложил тъмнина в пътеките ми.
9 Съблякъл ме е от славата ми и е отнел венеца от главата ми.
10 Отвсякъде ме съкрушава и аз преминавам; и е изкоренил надеждата ми като дърво.
11 Разпалил е и яростта Си против мен, счита ме като един от враговете Си.
12 Полковете Му настъпват заедно и построяват пътя си срещу мен, разполагат се на стан около шатрата ми.
13 Отдалечил е от мен братята ми и познатите ми напълно се отчуждиха от мен.
14 Роднините ми ме оставиха и близките ми ме забравиха.
15 Домашните ми и слугините ми ме считат за чужд, в очите им съм чужденец.
16 Викам слугата си, но той не отговаря, моля го с устата си.
17 Дъхът ми е противен на жена ми и молбите ми — на децата на майчината ми утроба.
18 Дори и малките деца ме презират, ставам и те говорят против мен.
19 Всичките ми близки се отвращават от мен и онези, които обичам, се обърнаха против мен.
20 Костите ми залепват за кожата ми и плътта ми, отървах се само с кожата на зъбите си.
21 Съжалете ме, съжалете ме, вие, приятели мои, защото Божията ръка до мен се допря!
22 Защо ме преследвате като Бог и не се насищате с плътта ми?
23 О, да се напишеха думите ми! Да се запишеха в книга!
24 Да бяха издълбани на скала навеки с желязна писалка и олово!
25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последното време ще застане на земята.
26 И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога,
27 когото сам аз ще видя и моите очите ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.
28 Като казвате: Как ще го гоним? — и че коренът на това се намира в мен —
29 тогава бойте се от меча, защото гневът носи наказанието на меча, за да познаете, че има съд.