Йов. Chapter 33

1 Затова Йове, чуй словото ми и изслушай всичките ми думи.
2 Ето, сега отварям устата си, езикът ми говори на небцето ми.
3 Думите ми идват от правотата на сърцето ми и устните ми ясно ще говорят знание.
4 Духът на Бога ме е сътворил, дъхът на Всемогъщия живот ми дава.
5 Ако можеш ти, отговори ми, приготви се и пред мене застани.
6 Наистина, аз съм твой говорител пред Бога, и аз също съм откъснат от калта.
7 Ето, страх от мене няма да те ужасява, нито ръката ми ще тежи върху теб.
8 Ти наистина говори пред ушите ми, гласа на думите ти чух:
9 Чист съм и без престъпление, невинен съм, в мен няма беззаконие.
10 Ето, Той поводи намира против мен, счита ме за враг Свой,
11 слага краката ми в клада, всичките ми пътеки наблюдава.
12 Ето, в това ти не си прав — отговарям ти — защото Бог е по-възвишен от човека.
13 Защо спориш с Него, че не дава отчет за ни едно от делата си?
14 Наистина Бог говори веднъж или два пъти, но човекът не внимава:
15 в сън, в нощно видение, когато дълбок сън хората напада, когато дремят на леглата си,
16 тогава Той отваря на хората ушите и запечатва в тях поука,
17 за да отвърне човека от делата му, да изтръгне от човека гордостта,
18 да предпази от рова душата му и животът му от меч да не загине.
19 Бива наказван и с болки в леглото си, и с непрекъснато страдание в костите си,
20 и животът му от хляб се отвращава, а душата му — от вкусно ястие.
21 Плътта му чезне и не е за гледане, незабележимите му кости се подават.
22 И душата му до гроба приближава и при палачите — животът му.
23 Ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда, да извести на човека задължението му,
24 тогаз ще се смили над него и ще каже: Избави го, да не слезе в рова, намерих откуп.
25 Плътта му ще е свежа като на младеж, в дните на младежката си сила ще се върне.
26 Ще се моли на Бога и Той ще бъде добромислен към него, ще гледа лицето Му с радост, защото Бог ще възвърне на човека правдата Си.
27 Тогава той ще пее пред хората и ще казва: Съгреших и изкривих правото, но той не ми отплати.
28 Той избави душата ми да не слезе във рова и животът ми ще види светлината!
29 Ето, Бог върши всичко това два или три пъти с човека,
30 за да отвърне душата му от рова, да бъде просветлен със светлината на живота.
31 Внимавай, Йове, слушай ме, мълчи, и ще говоря.
32 Отговори ми, ако имаш думи; говори, защото аз желая да те оправдая.
33 Но ако не, то ти ме слушай; мълчи, и аз ще те поуча в мъдрост.