Йов. Chapter 3

1 След това Йов отвори устата си и прокле деня си.
2 И Йов заговори и каза:
3 Да погине денят, в който се родих, и нощта, в която се каза: Зачена се мъжко!
4 Мрак да бъде онзи ден; да не го зачита Бог отгоре и да не изгрее на него светлина!
5 Да го обладаят тъмнина и смъртна сянка, да го покрие облак, да го ужаси тъмата на деня!
6 Онази нощ — тъмнина да я обладава, да не се радва между дните на годината, да не влезе в числото на месеците!
7 Ето, безплодна да бъде онази нощ, да не влезе в нея ликуване!
8 Да я прокълнат онези, които кълнат деня, онези, които са изкусни да събудят Левиатан.
9 Да потъмнеят звездите на здрача й, да чака светлина и да я няма и да не види лъчите на зората;
10 защото не затвори вратата на майчината ми утроба и не скри страданието от очите ми.
11 Защо не умрях още от утробата и не издъхнах, щом излязох от корема?
12 Защо ме приеха коленете и защо — гърдите, за да суча?
13 Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя, тогава щях покой да имам —
14 с царе и съветници земни, които съградиха си развалини,
15 или с князе, които имаха и злато, и къщите напълниха си със сребро.
16 Или като скрито мъртвородено не щеше да ме има, като децата, които не са видели светлина.
17 Там безбожните престават да вилнеят и уморените там си почиват.
18 Там пленените са на спокойствие и гласа на угнетителя не чуват.
19 Там са малък и голям; и слугата е свободен от своя господар.
20 Защо се дава светлина на страдащия и живот — на огорчените в душата,
21 които за смъртта копнеят, но я няма; от имане скрито повече я търсят,
22 и се радват до ликуване и веселят се, щом намерят гроба;
23 на човека, чийто път е скрит, и когото Бог е оградил, затворил?
24 Защото още преди хляба ми въздишката ми идва и стенанията ми като вода се леят.
25 Защото онова, от което се боях, ме връхлетя и онова, от което се ужасявах, ми се случи.
26 Нямам мир, нито почивка, нито покой, и дойде беда.