Йов. Chapter 25

1 Тогава шуахецът Валдад отговори и каза:
2 Власт и страх са с Него; Той установява мир във висините Си.
3 Имат ли брой войнствата Му? И над кого не се издига светлината Му?
4 И как може човек да бъде праведен пред Бога? Как може роденият от жена да е чист?
5 Ето дори луната не свети и звездите не са чисти в очите Му —
6 колко по-малко човек, който е червей, и човешкият син, който е червейче!