Йов. Chapter 24

1 Понеже времената не са скрити от Всемогъщия, защо онези, които Го познават, не виждат дните Му?
2 Едни преместват граници, грабят стадо и го пасат.
3 Откарват магарето на сирачетата, вземат в залог говедото на вдовицата.
4 Изтласкват бедните от пътя, сиромасите на земята заедно се крият.
5 Ето, като диви магарета в пустинята те излизат по работата си, подраняват за грабеж; пустинята им дава хляб и за децата им.
6 Жънат фуража си в полето и събират пабиръка от лозето на безбожния.
7 Прекарват нощта голи, без дрехи, и нямат завивка в студа.
8 Планински дъждове ги мокрят, прегръщат скалата, понеже нямат подслон.
9 Други грабват сирачето от майчината гръд и вземат залог от сиромаха.
10 Карат голия да си отиде без дреха и които носят сноповете, остават гладни.
11 Изстискват масло в оградите им и тъпчат линовете им, но пак са жадни.
12 Хора стенат из града и душите на ранените викат, но Бог не им счита безумие.
13 Тези са противниците на светлината, не познават пътищата й и не стоят в пътеките й.
14 Убиецът става преди светлината, убива сиромаха и бедния, а нощем е като крадец.
15 И окото на прелюбодееца чака здрача и казва: Око няма да ме види! — и слага покривало на лицето си.
16 В тъмнината се разбиват къщи; а през деня те се затварят, не познават светлината.
17 Защото зората за всички тях е смъртна сянка, защото познават ужасите на смъртната сянка.
18 Лек е по лицето на водите, прокълнат на земята е делът им, не се обръща повече към пътя за лозята.
19 Както сушата и жегата поглъщат снежните води, така и Шеол — съгрешилите.
20 Утробата ще го забрави, червеят се храни сладко с него. Няма вече да се помни и неправдата ще се строши като дърво.
21 Онеправдава неплодната, която не ражда, и не прави добро на вдовицата.
22 Влачи силните със силата Си; става, и никой не е сигурен за живота си.
23 Той им дава безопасност, и те се успокояват, но очите Му са върху пътищата им.
24 Възвисяват се за малко, и ги няма; снижават се, и като всички си отиват; отсичат се като глави на класове.
25 Сега, ако не е така, кой ще докаже, че лъжец съм, и кой речта ми ще унищожи?