Йов. Chapter 22

1 Тогава теманецът Елифаз отговори и каза:
2 Може ли човек да бъде полезен на Бога? Ако е разумен, може да бъде полезен на себе си.
3 Наслада ли е за Всемогъщия, ако ти си праведен, или полза, ако правиш непорочни пътищата си?
4 Заради страха ти от Него ли те изобличава Той и влиза в съд с теб?
5 Не е ли злото ти голямо и беззаконията ти — без край?
6 Защото си взел залог от брат си без причина и лишил си голите от облеклото им.
7 Не си напоил с вода жадния и си отказал хляб на гладния.
8 И силният, той притежаваше земята и почитаният обитаваше във нея.
9 Вдовици си отпратил празни, силата на сирачетата е била сломена.
10 Затова отвсякъде те обикалят примки и внезапен страх те ужасява,
11 или тъмнина — не виждаш — и изобилие от вода те покрива.
12 Бог не е ли във небесни висини? Виж най-високите звезди — колко са извисени!
13 А ти говориш: Как ще знае Бог? Може ли да съди Той през мрака?
14 Облаците Го покриват и не вижда, и ходи по свода небесен.
15 Ще се държиш ли за древния път, по който са тъпкали грешните,
16 които се отсякоха без време, и чиито основи пороят помете?
17 Те казаха на Бога: Махни се от нас! И какво ще им направи Всемогъщият?
18 А Той беше напълнил домовете им с блага. Но далеч да е от мен съветът на безбожните!
19 Праведните гледат и се радват; невинният им се присмива, казва:
20 Ето как изтребиха се враговете ни, и остатъка им огън ще погълне!
21 Сега, сприятели се с Него, в мир бъди — така добро ще дойде върху теб.
22 Наставлението от устата Му ти приеми и думите Му присърце вземи.
23 Ако се върнеш към Всесилния, отново ще се утвърдиш. Махни далеч от шатрата си беззаконието;
24 и златото си във пръстта сложи, и офирското злато — под речните камъни.
25 Тогава Всемогъщият за теб ще бъде злато и изобилие сребро,
26 защото тогава ще се наслаждаваш във Всесилния, лицето си към Бога ще издигаш.
27 Ще Му се помолиш и Той ще те послуша, и ти ще изпълниш обещанията си.
28 Каквото решение вземеш, ще стане и светлина ще сияе над пътищата ти.
29 Когато някой падне, ти ще кажеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който е с наведени очи.
30 Ще спаси дори и онзи, който не е невинен; с чистотата на твоите ръце ще се спаси.