Йов. Chapter 20

1 Тогава нааматецът Софар отговори и каза:
2 Затова мислите ми ме карат да отговоря и затова бързам.
3 Чух изобличение за мой позор и духът на разума ми отговаря.
4 Не знаеш ли това от древността, откак човек е сложен на земята,
5 че тържеството на безбожните е краткотрайно и радостта на лицемера — мигновена?
6 Макар и величието му да се извиси до небето и главата му да стигне до облаците,
7 като изпражненията си ще се изрине навеки; които са го виждали, ще кажат: Къде е?
8 Като сън ще отлети и няма да се намери, като нощно видение ще бъде пропъден.
9 Око го е видяло, но няма да го види вече; и мястото му няма да го види вече.
10 Децата му ще търсят благоволението на бедните и ръцете му ще върнат богатството му.
11 Костите му са пълни с младежката му сила, но тя ще лежи с него в пръстта.
12 Макар и злото да е сладко в устата му и да го крие под езика си,
13 да го жали, да не го оставя и да го задържа под небцето си,
14 пак храната му променя се в стомаха му, змийска жлъчка става вътре в него.
15 Богатство е погълнал, но отново го повръща; Бог го изтръгва от корема му.
16 Змийска отрова ще суче, език на пепелянка ще го умъртви.
17 Няма да види потоците, реките, течащи с мед и масло.
18 Ще върне това, за което се е трудил, и няма да го погълне; какъвто имотът, такова и връщането; и той няма да им се радва.
19 Защото е угнетил и е оставил сиромасите, заграбил е къща, не я е построил.
20 Наистина той не знае спокойствие в себе си, няма да опази нищо, което желае.
21 Нищо не избягва от лакомията му, затова благоденствието му няма да е трайно.
22 В пълнотата на изобилието си ще изпадне в беда, ръката на всеки страдалец ще дойде върху него.
23 Когато напълва търбуха си, Бог ще изпрати върху него яростта на гнева Си и ще го изсипе върху него, докато яде.
24 Щом бяга от желязното оръжие, ще го прониже бронзов лък.
25 Стрелата се изтегля, от тялото излиза, блестящият й връх — от жлъчката му, и ужаси го нападат.
26 За съкровищата му се пази пълна тъмнина, нераздухван огън ще го пояде; зло ще сполети и оцелелия във шатрата му.
27 Небесата ще открият беззаконието му и земята ще се надигне против него.
28 Печалбата на дома му ще изчезне, ще изтече в деня на Неговия гняв.
29 Това е от Бога делът на безбожния, отреденото му от Бога наследство.