Амос. Chapter 9

1 Видях Господа да стои при олтара и каза: Удари капитела да се потресат праговете и ги разбий върху главата на всички тях, а Аз ще избия остатъка им с меч, бежанец от тях няма да избегне и оцелял от тях няма да оцелее.
2 Ако подкопаят до Шеол, и оттам ръката Ми ще ги вземе; и ако се изкачат на небето, и оттам ще ги сваля.
3 Ако се скрият на върха на Кармил, оттам ще ги издиря и ще ги взема; и ако се скрият от очите Ми в дълбините на морето, оттам ще заповядам на змията, и ще ги ухапе.
4 И ако отидат в плен пред враговете си, оттам ще заповядам на меча, и ще ги убие. И ще насоча върху тях окото Си за зло, а не за добро.
5 Защото Господ, БОГ на Войнствата е, който се докосва до земята и тя се топи, и всеки живеещ по нея жалее; и тя цялата се надига като реката Нил и спада като египетската река.
6 Той е, който гради горните Си стаи на небето и основава свода Си на земята, който извиква морските води и ги излива по лицето на земята; ГОСПОД е Името Му.
7 Не сте ли за Мен като етиопските синове, синове израилеви? — заявява ГОСПОД. Не изведох ли Израил от египетската земя, а филистимците — от Кафтор и Арам — от Кир?
8 Ето, очите на Господ БОГ са против грешното царство, и Аз ще го погубя от лицето на земята; само че няма да погубя напълно якововия дом, заявява ГОСПОД.
9 Защото, ето, Аз заповядвам, и ще пресея израилевия дом между всичките народи, както се пресява в сито, но и зрънце няма да падне на земята.
10 От меч ще умрат всички грешници от народа Ми, които казват: Злото няма да ни стигне и няма да ни срещне.
11 В онзи ден ще издигна падналата скиния на Давид и ще зазидам проломите й и ще издигна развалините й, и ще я съградя както в древните дни,
12 за да завладеят остатъка от Едом и всичките народи, които се наричат с Името Ми, заявява ГОСПОД, който прави това.
13 Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин — до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.
14 И Аз ще върна от плен народа Си Израил; и те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, и ще насадят лозя, и ще пият виното им, и ще направят градини, и ще ядат плода им.
15 И няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която Аз им дадох, казва ГОСПОД, твоят Бог.